Jaktnyheter

Förslag om fler björnar och järvar nedröstat i Jämtland

Det blir inte fler järvar och björnar i Jämtland - om Viltförvaltningsdelegationen får bestämma. Foto: Gettyimages, montage
Förslaget om en ökning av antalet järvar och björnar i Jämtlands län röstades ned i Viltförvaltningsdelegationen i Jämtland. Efter votering slutade omröstningen 10 mot 3.
Länsstyrelserna i det norra förvaltningsområdet för rovdjur har föreslagit en kraftig ökning av järvstammen. Antalet föryngringar i Jämtland föreslås bli 34 istället för 23,5. På varje föryngring går det 6,25 järvar, enligt den etablerade forskningen, och därmed skulle alltså Jämtlands stam öka med drygt 65 järvar. För björnarna föreslås 37 föryngringar istället för 36. Jaktjournalen har tidigare berättat att socialdemokratiska kommunalrådet i Strömsund, Susanne Hansson, protesterat mot planerna. – Skadorna på rennäringen måste begränsas, sa Susanne Hansson till Jaktjournalen i oktober.

Över maxgränsen för skador

Samebyarna vittnar om de stora problemen med rovdjur. De kommer inte ned till den gräns som Riksdagen beslutat – max tio procent skador på renhjordarna. Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland har ställt sig bakom förslaget som innebär ännu mer rovdjur i Jämtland. – När populationerna växer som de har gjort i Jämtland får vi en högre miniminivå som vi sedan inte kan gå under. Det låser fast oss vid en högre nivå där vi får mindre möjligheter att förvalta stammen så att den inte påverkar rennäringen, säger Niklas Rumm, vilthandläggare vid länsstyrelsen i Jämtland, till pappersupplagen av Länstidningen Östersund. Nu har Viltförvaltningsdelegationen i Jämtland haft telefonsammanträde och där röstades förslaget ned med röstsiffrorna 10 mot 3.

Miljöpartist röstade för

Svenska Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen röstade för fler järvar och björnar. Det gjorde även Maja Ramström, miljöpartistisk ledamot från Strömsund. – Jag tyckte att förslaget var välavvägt, utifrån att vi också har riksperspektivet med oss. Vi kan inte enbart titta lokalt utan måste klara stammarna nationellt, säger Maja Ramström. Vad säger du om samebyarnas problem, att långt mer än de tio procent som Riksdagen beslutat som maxgräns för skador av rovdjur inte uppfylls? – Det kan finnas sådana beräkningar, men jag vet inte riktigt hur de siffrorna tas fram. Det är helt klart en näring med många olika bekymmer, varav rovdjuren är ett. Men det finns möjlighet att vidta direkta åtgärder mot rovdjuren. Frågan är om det är det enda som behöver göras för att rennäringen ska fungera väl. Vi har minskade arealer på beten, vattenkraften, vägar och järnvägar, svarar Maja Ramström. Men nu pratar vi om rovdjuren – vad säger du om samebyarnas problem med dem? – Rovdjuren är säkert en faktor som ställer till mycket bekymmer. Men vi måste samtidigt ha en förvaltning som skapar utrymme för de djur som Sverige åtagit sig skydda. Vilken lösning man än föreslår kommer det att finnas nackdelar för vissa grupper människor, svarar Maja Ramström Slutligen blir det Naturvårdsverket som avgör om järvarna och björnarna ska bli fler i Jämtland.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21