Jaktnyheter

S-nej till fler björnar och järvar i Jämtlands län

Susanne Hansson, kommunalråd i Strömsund, och Socialdemokraterna i Jämtland säger nej till fler björnar och järvar. Foto: Gettyimage och privat, montage
Socialdemokraterna i Jämtland vänder sig emot planerna på att öka miniminivåerna för järv och björn i Jämtlands län. – Skadorna på rennäringen måste begränsas, säger S-märkta kommunalrådet i Strömsund, Susanne Hansson.
Länstidningen Östersund skriver i sin pappersupplaga att länsstyrelsen föreslagit att miniminivån för årliga järvföryngringar ökas från 23,5 till 34. För björn föreslås miniminivån höjas från 36 till 37 föryngringar, enligt Niklas Rumm på länsstyrelsen. – Det handlar om att björnstammen och järvstammen minskat i vissa län i de norra förvaltningsområdet. Följden blir då, enligt förslaget, att Jämtland ska höja sina miniminivåer, säger Niklas Rumm till Jaktjournalen.

Nej från Socialdemokraterna

Kommunalrådet i Strömsund, Susanne Hansson, anser att det känns orimligt med tanke på renskötseln. – Det är Socialdemokraternas uppfattning i länet. I det här fallet företräder jag inte kommunen, säger Susanne Hansson till Jaktjournalen. Häromveckan gästade renskötare från Tåssåsens sameby Riksdagen och berättade bland annat man förlorar mellan 40 och 50 procent av årskalvarna till rovdjuren. Susanne Hansson pekar på att Riksdagen beslutat om max tio procents förluster på renhjordarna till rovdjur. – När det gäller björnstammen har diskussionen här varit att den ska minskas, säger Susanne Hansson. Till rovdjurssituationen i Jämtland ska också läggas lodjur, kungsörn och en vargföryngring som Naturvårdsverket beslutat om.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21