Jaktnyheter

EU-kommissionen uppges stämma Sverige om vapendirektivet

EU-kommissionen vill dra Sverige inför domstol om vapendirektivet. Foto: Gettyimages

Sveriges Radio rapporterar att EU-kommissionen är på väg att inleda en domstolsprocess mot Sverige på grund av att EU:s vapendirektiv inte införts.

"}}

Dagens Eko har källor som uppger att stämningen mot Sverige ska offentliggöras på onsdagen.

EU-kommissionen vill att EU-domstolen dömer Sverige till 5.000 euro, motsvarande drygt 50.000 kronor, per dag i böter så länge som införandet av direktivet dröjer.

Diskussionerna om EU:s vapendirektiv startade 2018 och Sverige har fått flera påstötningar. En majoritet av Riksdagens ledamöter röstade ned delar av Regeringens förslag.

– Vi ska komma ihåg att det varit en väldigt stor lobbying från jägare och sportskytteföreningar som menar att det här påverkar dem negativt, att det innebär för stora restriktioner. Det har helt enkelt inte gått att få stöd för det här i Riksdagen, säger Ekots EU-kommentator, Susanne Palme, om vapendirektivet, till Ekot.

Moderaternas rättspolitiska talesperson, Johan Forsell, anser att det är Regeringens ovilja att lyssna på vad majoriteten i Riksdagen anser, som lett fram till situationen.

– Regeringen har vid fyra tillfällen försökt reglera magasin hårdare än vad som krävs, och förlorat den striden i riksdagen. Dessutom har Riksdagen vid två tillfällen riktat tillkännagivanden till Regeringen om att vapendirektivet ska implementeras på miniminivå, säger Johan Forsell i ett uttalande.