Jaktnyheter

”Ett dråpslag”, kallar socialdemokrater EU:s förslag om blyad ammunition

Socialdemokraterna varnar för att EU-förslaget om blyad ammunition kommer att få stora konsekvenser för den svenska jägarkåren. Foto: Gettyimages
– Ett dråpslag mot jägarkåren. Så betecknar de S-märkta EU-parlamentarikerna Erik Bergkvist och Johan Danielsson EU:s långtgående förslag att begränsa användningen av blyad ammunition.
Jaktjournalen har rapporterat om förslaget som just nu diskuteras i EU och som kommer att få stora konsekvenser för jägarkåren om det går igenom. Jägareförbundet har slagit larm och försöker driva opinion mot förslaget. Jägareförbundet varnar bland annat för att i stort sett hela Sverige skulle komma betraktas som våtmark och få förbud mot blyad ammunition, Nu kommer en reaktion också från Socialdemokraterna. Parlamentarikerna Erik Bergkvist och Johan Danielsson har i en skriftlig fråga krävt att kommissionen förtydligar sig. De drar samma slutsatser som Jägareförbundet, att blyad ammunition kan bli förbjuden i stort sett hela Sverige.

Johan Danielsson

”I praktiken ett totalförbud”

– Jag förstår grundidén med förslaget och stödjer en utfasning av bly. Men definitionen av våtmark innebär i praktiken ett totalförbud eftersom stora delar av Sverige enligt förslaget ska betecknas som våtmark. Det är inte seriöst att införa ett förbud med så kort varsel. Det är helt åt skogen, konstaterar Johan Danielsson, socialdemokrat som är parlamentariker från Borlänge, i ett pressmeddelande. Socialdemokraterna efterlyser istället att jägare får ”respekt och goda, långsiktiga förutsättningar att bedriva jakt och vårda naturen. Inte minst för att skapa en större biologisk mångfald”, uttrycker de i pressmeddelandet.

Erik Bergkvist

Erik Bergkvist konstaterar att det idag inte finns några bra alternativ till blyhagel och att stålhagel medför ökad skadskjutning samt kostnader och slitage på vapen. – Det skulle innebära problem för exempelvis sågverksindustrin med stålhagel i delar av virket, säger Erik Bergkvist, socialdemokrat från Umeå.

Frågorna till EU-kommissionen

Det här är frågorna som Johan Danielsson och Erik Bergkvist ställer till EU-kommissionen: * Är det kommissionens mening att genomföra ett hårt bly förbud som egentligen de facto innebär nära nog stopp för all småvilt jakt med hagel i Sverige? * På vilka grunder anser Kommissionen sig mer kompetent att avgöra vad som är våtmark i Sverige än medlemslandet Sverige själv? * På vilket sätt anser Kommissionen att förslaget bidrar till en rättvis och stöttande omställning för jägarna, när förslaget i princip saknar en övergångsperiod?