Jaktnyheter

EU-förslag om bly kan få stora konsekvenser för jägare

Ett blyförbud inom EU kommer att få långtgående konsekvenser för jägarkåren. Foto: Gettyimages
Det vilar ett tungt hot om blyförbud mot svensk jakt och svenska jaktvapen. Jägareförbundet kämpar nu för att förhindra eller åtminstone mildra effekterna för jägarkåren.
– Starka krafter inom EU vill ha bort blyet helt. Det handlar om storpolitik och jägarnas röst väger ganska lätt i sammanhanget, säger Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet. Han berättar att ECHA, som är EU.s motsvarighet till svenska Kemikalieinspektionen, har som förslag att bly ska listas som förbjudet att använda. – Går det igenom ryker all blyad ammunition. Det skulle innebära att det inte längre går att köpa klass 1-ammunition till kulgevär i kalibern 6,5×55, säger Daniel Ligné.

Daniel Ligné

Sänkt krav på klass 1?

Idag är kravet att anslagskraften från ett klass 1-vapen är 2 700 joule 100 meter från pipmynningen. Jägareförbundet jobbar nu för att rädda kalibern 6,5×55 kvar som klass 1-patron. – Så har man gjort i Finland, där man häromveckan sänkte kravet för klass 1 till 1 900 joule. Vårt förslag är 2 000 joule och det har vi skickat till både regeringen och Naturvårdsverket, säger Daniel Ligné. Jägareförbundet har genomfört tester i Tyskland och skjutit med kopparkulor. – De når inte upp till dagens krav på klass 1, men de kommer upp i 2 300 och 2 500 joule och dödar väl så bra. Om det kommer ett blyförbud måste Naturvårdsverket sänka kravet på svensk klass 1-ammunition, säger Daniel Ligné.

Blyförbud i ”våtmarker”

Han säger att det är flera parallella processer kring bly som drivs inom EU just nu. En annan del är ett förslag om att förbjuda blyad ammunition i ”våtmarker”. – Vi har redan ett blyhagelförbud vid vatten. Problemet med EU:s definition är att majoriteten av Sverige är en våtmark. Det hölls ett möte i frågan i Finland nyligen och då trodde vi att man skulle ta beslutet. Men man valde att lägga ned frågan och planerar att ta upp den igen i april. EU-kommissionen kände nog att man inte hade tillräckligt stöd för ett förbud, säger Daniel Ligné. Förs det några diskussioner om att människor, vars vapen blir värdelösa, ska få ersättning? – Nej. Vi har satt satt mycket press på politikerna i Sverige, men de gör som politiker gör, de säger att det tar vi ställning till när förbudet är klart. De säger ingenting så länge besluten inte är klubbade, säger Daniel Ligné.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21