Jaktnyheter

Dom om Ruger RPR stoppar licenser på Tikka T3 TAC A1

Så här ser den ut, den omstridda bössan Tikka T3 TAC A1. Foto: Tobias Lindgren
Vapnet Ruger RPR är anledningen till att Polismyndigheten runt om i landet vägrar expediera licenser för Tikka T3 TAC A1 – trots att Tobias Lindgren vunnit striden i domstol. – Vi har två helt motstridiga domar, säger polischefen Magnus Roglert.
Jaktjournalen har i flera artiklar berättat om Tobias Lindgren i Umeå, som efter 21 månaders strid i rättsinstanserna slutligen fick sin licens på en Tikka T3 TAC A1. Läs om det bland annat här. Ändå dröjer polisen med licenser till andra personer som sökt licens på samma vapen. Läs om det här. Magnus Roglert är chef på nationella avdelningen för polisens förvaltningsrätt och därifrån har man skickat ut direktiv till till de regionala polismyndigheterna, att i nuläget inte expediera licenser på Tikka T3 TAC A1.

”Två motstridiga domar”

– Kammarrättens dom står fast i och med att högsta förvaltningsdomstolen inte tog upp ärendet. Men från Kammarrätten i Jönköping har vi nu fått en dom där en person nekas licens på ett vapen med samma egenskaper, Ruger RPR. Inte heller det ärendet prövas av Högsta förvaltningsdomstolen och då har vi två helt motstridiga domar, säger Magnus Roglert. I de sista rättsförhandlingarna som Tobias Lindgren drev var det den vikbara kolven på Tikka T3 TAC A1, som polisen främst vände sig emot, att den skulle vara lätt att transportera dold. För Tobias Lindgren är just den vikbara kolven viktig, eftersom den underlättar att röra sig i terrängen, exempelvis som hundförare. Ruger RPR har också vikbar kolv. Den har dessutom pistolgrepp vilket polisen argumenterade emot i de lägre instanserna i Tikka-målet.

Efterlyser klar rättspraxis

Magnus Roglert menar att det i nuläget inte finns någon klar rättspraxis angående vapen med de egenskaperna som Tikkan och Rugern har. Polisen ska nu granska lagen, förarbetena, praxis och ”den juridiska doktrinen”, som Roglert kallar det. – Vad säger domstolarna? Jo, en domstol säger att Tikka T3 TAC A1 ska han ha licens för. Sedan tror jag det är sex domar där det sägs att det inte är lämpligt att bevilja licens på den typen av vapen, säger Magnus Roglert. Han framhåller att Kammarrätten i Sundsvall inte var enig, utan att lagmannen, rättens ordförande, angav att han var skiljaktig men röstades ned. – Jag har skickat ut en enkät till respektive regional rättsenhet och bett deras jurister att skriva hur uppfattar ärendet. Vad har de för uppfattning, för att vi ska kunna få en enhetlig tillämpning av den här typen av ärenden? säger Magnus Roglert.

Beklagar utebliven prövning

Han beklagar att Högsta förvaltningsdomstolen inte tagit upp något av fallen med Tikkan och Rugern – Det ska vara en och samma bedömning i hela landet från Polismyndigheten, oavsett om man söker licens i Smygehuk eller Korpilombolo. Det hade varit lämpligt med en klargörande dom här, säger Magnus Roglert. Betyder det här att ni även i framtiden kan kommat att neka licens på Tikka T3 TAC A1 och Ruger RPR? – Jag vill ogärna uttala mig om specifika vapenmodeller. Det är själva funktionen vi bedömer – och då är det viktigt att vi har en enhetlig bedömning runt om i landet, svarar Magnus Roglert.

”Silar mygg och sväljer kameler”

Jörgen Pettersson jobbar på Jaktia i Umeå som sålde Tikka-bössan till Tobias Lindgren. Han tycker att polisens agerande i licensförfarandet är märkligt. – Vilken hagelbock som helst går att plocka isär, så att de blir kortare när de transporteras. Jag tycker de silar mygg och sväljer kameler, om det är längden på vapnet det handlar om, säger Jörgen Pettersson.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21