Det kan strida mot EU-rätten om Girjas nekar utländska jägare

Det kan strida mot EU-rätten om Girjas Sameby säljer jakt- och fiskekort enbart till lokalbefolkningen. Det rapporterar Sveriges Radio.

Enligt EU-rätten måste alla varor och tjänster vara tillgängliga för innevånarna i medlemsländänderna. Foto: Per Jonson

Dagens eko rapporterar att det finns prejudicerande mål, bland annat finska fall som varit uppe i EU-domstolen.

Frågan gäller i grunden vilka som ska få köpa jakt och fiske ovan odlingsgränsen på statens marker. Efter tio års rättsliga tvister har Högsta domstolen kommit fram till att det är Girjas sameby och inte staten.

Girjas har meddelat att det blir personer som är folkbokförade i Norrbottens län som kommer att kunna köpa jakt- och fiskekort. Men det är inte lagligt enligt rapporteringen i Dagens eko.

– Någon sådan möjlighet ser vi inte att Girjas kommer att ha så att om de väljer att upplåta jakträtt på sitt område då är de tvungna att tillämpa samma villkor oavsett nationalitet eller bosättningsort, säger Tomas Lindell, jurist på Kommerskollegium, till Dagens eko.

Ska vara lika för alla

Grundprincipen inom EU-rätten är att alla människor i medlemsländerna ska ha samma möjlighet att köpa och konsumera varor och tjänster som är ute till försäljning.

– Det står ju fortfarande Girjas sameby helt fritt att inte upplåta jakt till någon. Det är bara det att om de väljer att göra det så måste de göra det på samma villkor för alla, säger Tomas Lindell till Dagens eko.

Det kommer som en nyhet för ordföranden i Girjas sameby, Matti Blind Berg. Själva utgångspunkten för Girjas har varit att kunna stänga ute exempelvis utländska jägare och fiskare som stört rennäringen.

Matti Blind Berg säger till radionyheterna att samebyn i sådana fall måste fundera igenom om man kommer att upplåta någon jakt och fiske överhuvudtaget.

– Men det vore jäkla trist med tanke på lokalbefolkningen och med tanke på det vi sagt. Det verkar väldigt konstigt men vi får väl titta på det där, säger Matti Blind Berg till Ekot.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Kronhjort tjuvskjuten på Mikaels mark

Någon gång mellan klockan ett i natt och sju natten mot lördagen tjuvsköt någon en kronhjort på Mikael Anjous jaktmark nordost om Vimmerby. Men tjuvjägarna kan åka fast – det finns vittnen som kan ha sett dem.
ANNONS ▼