Jaktnyheter

Debatt: Så går det med arbetet för enklare hantering av viltkött

Thomas Ekberg, ordförande i Föreningen Sveriges Jägare, ser framgångar i arbetet med att underlätta hanteringen av viltkött.

Föreningen Sveriges Jägare kämpar för att förenkla för enskilda jägare och små vilthanteringsanläggningar att få ut sitt viltkött på marknaden. ”Vi blir nu också direkt uppmanade att meddela Livsmedelsverket att departementet ser positivt på vårt förslag om ett pilotprojekt”, skriver föreningens ordförande, Thomas Ekberg i den här debattartikeln.

I Föreningen Sveriges Jägare vill vi berätta vad som hänt i vårt arbete med förenklad kötthantering.

1) Under sensommaren 2023 föreslog Föreningen Sveriges Jägare (FSJ), tillsammans med ett antal andra landsbygdsorganisationer, flera regellättnader för att göra hantering och försäljning av viltkött enklare. Förslagen sändes i en skrivelse till Landsbygdsdepartementet. I skrivelsen skisserades också ett pilotprojekt i Östergötland, för att testa ett sådant förenklat system.

Enklare rutiner

FSJ och de undertecknade organisationerna vill att viltkött skall kunna konsumeras av alla, därför att det är ett nyttigt och klimatsmart kött som avlastar den traditionella animalieproduktionen och gynnar skötseln av viltstammarna.

Skall viltkött kunna konsumeras av alla, måste dock rutinerna i samband med slakt och hantering bli enklare, både för jägaren och för vilthanteringsanläggningarna. Enklare rutiner (med bibehållen livsmedelssäkerhet) skulle minska hanteringskostnaderna, vilket i sin tur ger ett billigare viltkött.

2) Landsbygdsdepartementet svarar via politiskt sakkunnig hos landsbygdsministern att de gillar föreningarnas förslag och inte ser några hinder för ett pilotprojekt, men också att vi skall kontakta Livsmedelsverket, den exekutiva myndighet som tydligast berörs av eventuella förenklingar.

3) FSJ skriver till Livsmedelsverket med samma förslag. Efter lång tid och flera påminnelser svarar slutligen verket att de har ”som rutin att begära in kompletterande information” (det hör till saken att förslagen sannolikt skulle ”befria” verkets tjänstemän från en hel del arbete/tjänster). Föreningen mottar 11 frågor, som vi i stort sett besvarat i tidigare skrivelse. Ambitionen hos Livsmedelsverket tycks inte alltför påtaglig.

4) FSJ har under tiden åter närmat sig Landsbygdsdepartementet, som än en gång ber oss förnya kontakten med Livsmedelsverket. Vi blir nu också direkt uppmanade att meddela verket att departementet ser positivt på vårt förslag om ett pilotprojekt. Föreningen gör detta telefonledes och med en skriftlig förfrågan om ett fysiskt möte.

Läget just nu

Före jul 2023 går landsbygdsminister Peter Kullgren ut med beskedet att Landsbygdsdepartementet tillsatt en utredning, ledd av Magnus Oscarsson (KD), om hur hantering och försäljning av viltkött kan bli enklare för jägare och företag. Utredningen skall vara färdig 31/3,2025.

Föreningens Sveriges jägare noterar denna delseger, driver frågan och står i fortsatt kontakt med såväl de undertecknade organisationerna, som den pågående utredningen. FSJ är vidare berett att bistå med både expertdeltagande och hjälp vid ett eventuellt pilotprojekt – om så skulle behövas.

De organisationer som tillsammans med FSJ står bakom skrivelsen är Sveriges Jordägareförbund, Småskaliga slakteriers förening, Viltmästareförbundet och Svenskt Gårdsvilt.

Thomas Ekberg
Ordförande Föreningen Sveriges Jägare

Gör din röst hörd! Var med i debatten och nå över 100 000 av Jaktjournalens webbläsare varje vecka. Skicka din insändare till redaktionen@jaktjournalen.se Glöm inte att signera med namn eller pseudonym.