Nu inleds fördjupad studie av vargarnas härkomst

Norge (JJ) De norska myndigheterna inleder nu en fördjupad utredning kring de skandinaviska vargarnas ursprung. Forskare från hela världen bjuds in och arbetet beräknas ta tre till fyra år.

De norska myndigheterna inleder en utökad utredning kring den skandinaviska vargstammens ursprung. Foto: Istock

Norska Miljödirektoratet skriver på sin hemsida att utredningen sker för att uppfylla Stortingets krav på en genetisk utredning av vargstammen.

De första vargarna som hela den nuvarande vargstammen kommer ifrån i Sverige och Norge var inte släkt med den tidigare svenska vargstammen. Därför har det rests krav på en djupare utredning av vargarnas genetiska ursprung.

2016 beslutade Stortinget att saken ska utredas grundligt.

I ett första steg i utredningen hävdar tre amerikanska forskare att den skandinaviska vargstammen har samma genetik som vargarna i Finland och östra Ryssland. De fann inga spår av hybridisering, alltså hundgener i vargstammen.

Prover från muséer

Nu görs en fördjupad studie och de norska myndigheterna bjuder in forskare i hela världen att delta. Planen är att nya och mer avancerade metoder för DNA-undersökning ska användas och att nya prover ska samlas in.

De ska tas i Skandinavien och Finland-Ryssland men också från andra platser i världen.

– I Skandinavien finns mycket material lätt tillgängligt, men i exempelvis Ryssland måste uppdragstagarna vara beredda på att kartlägga själva och resa runt till muséer och liknande för att finna nödvändiga prover, säger Ellen Hambro, direktör vid Miljödirektoratet, på myndighetens hemsida.

AKTUELLT

Film: Här behöver viltet inte svälta ihjäl

Fagersta (JJ) Det kommer larmrapporter att vilt är på väg att svälta ihjäl runt om i Sverige. Ännu är det inte för sent att hjälpa djuren som Uwe och Kjell gör i Fagersta. Jaktjournalen hälsade på med filmkamera.

Webbradio: Så ska vargarna i Rackstadreviret tas bort

Värmland (JJ) Vargdödade jämthundshanen Emil kommer att betyda slutet för Rackstadreviret. Alfavargarna ska skjutas och länsstyrelsens förhoppning är att reviret upplöses, berättar länsstyrelsens rovdjurshandläggare, David Höök, i Jaktjournalens webbradio.

Annonser