Jaktnyheter

Visenter, varg och fjälljakt i siktet hos förbunden

Förbunden har haft sina årsstämmor och båda har ökad vargjakt i siktet. Foto: Getty Images.

Både Svenska jägareförbundet och Jägarnas riksförbund har haft sina stämmor i helgen. Efteråt har båda förbunden släppt var sitt uttalande. De handlar bland annat om varg, visenter och om fjälljakten.

Riksjägarna (JRF) höll sin stämma i Umeå. Stämman tog bland annat beslut om att säga nej till frilevande visenter i Sverige, ja till allmän jakt på varg och lodjur samt att utveckla trofébedömningen så att den kan omfatta fler arter än idag.


Vad gäller visenterna menar JRF att tanken på att plantera ut det stora djuret som ett sätt för att öka den biologiska mångfalden är orealistisk.


”Visenter har inte funnits i Sverige på 8000 år. När visenterna senast strövade fritt i landet beboddes Sverige av färre än 10 000 människor. Det framstår inte som seriöst att försöka återinföra visenter med hänvisning till en historiskt naturlig förekomst när de naturliga förutsättningarna nu är så diametralt skilda mot då. Förslaget saknar helt enkelt verklighetsförankring”, skriver förbundet i ett pressmeddelande.


Förbundet vill istället förbättra förutsättningarna för fäbodbruk och skogsbete som hämmas av bland annat dagens rovdjurstäthet.


”Förutom en ökad biologisk mångfald gynnas den svenska livsmedelsproduktionen och företagandet vid sidan av ett bevarande av det kulturarv som fäbodbruk ska klassas som”


Svenska jägareförbundet höll sin stämma i Helsingborg och riktar sig i ett uttalande direkt till de styrande politikerna. Man går man in på två stora frågor, dagens vargförvaltning och reglerna för jakt och fiske på statens marker i fjällen.


”Svenska Jägareförbundets årsstämma vill understryka betydelsen av en lagstiftning som inte särskiljer människor från varandra eller diskriminerar människor utifrån ursprung, utan istället skapar goda förutsättningar att bo, leva och verka över hela landet”, skriver man i uttalandet.

Läs mer: Frågan om föreningsfriheten viktig på förbundets årsstämma


För att nå dit krävs bland annat licensjakt på varg i hela dess utbredningsområde och regler som säkerställer alla svenskars rätt att jaga på statens marker, menar förbundet.


”Jakten och viltförvaltningen skapar stora samhällsvärden, ökar biologisk mångfald och är ett kulturarv och en folkrörelse som måste bevaras.”