Jaktnyheter

Vinner i kammarrätten – får förvara vapen i föräldrahemmet

Mannen ska få förvara sina vapen och sin ammunition på föräldragården, som han äger till hälften. Det har kammarrätten kommit fram till. Arkivbild: Gettyimages

En man vinner mot polisen i kammarrätten och får förvara jaktvapen och ammunition i sitt föräldrahem.

"}}

Dagens juridik rapporterar att polisen i juli 2021 avslog mannens ansökan om att förvara jaktvapnen hos sin far i föräldrahemmet.

Mannen har i skriftväxlingen med polis och domstolar berättat att han förvarat sina vapen hos sin far sedan början av 2000-talet och att han äger hälften av gården.

Polisen har inte funnit några skäl att göra undantag från grundregeln, att vapen och ammunition ska förvaras hemma hos innehavaren.

Kollektivtrafik

Den 41-årige mannen har uppgett att föräldrahemmet varit hans fasta punkt under de närmare två årtionden som han innehaft vapen. Under åren har han bytt folkbokföringsadress 19 gånger och det är på familjegården han bedriver skogsbruk och jagar.

Mannen har uppgett att han ibland rest till jaktmarkerna och familjegården med kollektivtrafik och att han känt sig obekväm och otrygg med att ha vapen med sig på resorna.

Varken polisen eller förvaltningsrättens jurister har tyckt att det varit skäl nog för att tillåta mannen att förvara vapen hemma hos fadern.

Men 41-åringen vinner i kammarrätten, som vid en helhetsbedömning anser det motiverat att låta mannen ha sina bössor och ammunitionen hemma hos fadern.