Jaktnyheter

”Viltpolis” beredd att ta itu med sabotörer som stör björnjakten

Joacim Lundqvist och hans kollegor kommer att utöva tillsyn vid björnjakten. I uppdraget ingår också att förhindra sabotage mot jakten. Foto: Privat och Gettyimages, montage

Joacim Lundqvist är polisens viltsamordnare för de fyra nordligaste länen och är redo att förhindra sabotage mot björnjakten.
- Vi känner till vilka planer som finns och är beredda att agera, säger Joacim Lundqvist.

"}}

Jaktjournalen berättade på måndagen om den antijaktorganisation som just nu samlar in pengar i syfte att sabotera höstens licensjakt på björn.

Joacim Lundqvist samordnar polisens jaktövervakningen i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

– Jag tycker att det är helt förkastligt att försöka sabotera helt laglig björnjakt. Man får inte ställa sig i vägen och hindra människor att utöva jakt, säger Joacim Lundqvist.

Han har stött ihop med antijaktaktivister i tjänsten.

– De har varit ivriga att framföra sin åsikt. Men gentemot oss i polisen har de varit trevliga.

”Inte lätt att hitta björnjägare”

Han är dock införstådd med vilka bekymmer det kan bli för jägare som får in aktivister i jaktområdet.

– Det blir en jättesvår situation för främst jaktledaren, som måste ansvara för säkerheten. Det är inte lätt när det rör sig människor som man inte vet exakt var de befinner sig. Det är illa att de här personerna spelar på den osäkerheten, säger Joacim Lundqvist.

Han uppger att problemet med jaktsabotörer och aktivister diskuteras inom polisen och att det finns en handlingsberedskap.

– Vi är medvetna om problemet och kommer att agera.

Joacim Lundqvist har handfasta råd till jägare som får besök av aktivister.

– Utse en person som pratar med dem. Stämningen får inte bli hetsig, så att det leder till handgripligheter. Försök absolut inte flytta på aktivister eller ta till våld. Får man inget gehör när man resonerar med dem ska man ringa polisen, säger Joacim Lundqvist.

Han frågar sig hur stor framgång aktivisterna kommer att ha i försöken att sabotera björnjakt.

– Vi har erfarenhet inom polisen och det är inte lätt att hitta var björnjägare håller till i jakten.