Jaktnyheter

Viltpassager byggs i Skåne

Viltpassage vid Svedala. Nu ska fler viltpassager byggas i Skåne. Foto: NCC.

Trafikverket bygger nu vildpassager och så kallade faunastängsel utmed två vägar norr om Kristianstad i Skåne.

– För att minska antalet viltolyckor och öka trafiksäkerheten ska vi tillsammans med NCC förse vägarna med faunastängsel och passager för vilt. Genom att bygga planskilda passager för djuren minskar vi vägens barriäreffekt både för småvilt och större djur i området, säger Maria Lund, projektledare, Trafikverket i ett pressmeddelande från NCC.

Projektet innebär bland annat att en faunabro byggs och att så kallat faunastängsel sätts upp. Det sistnämnda är ett stängsel som bland annat har finare maskor än vanliga viltstängsel och som ska förhindra småvilt att komma ut på vägarna.

En passage liknande den som ska byggas utmed väg 23 mellan Östanå och Rävninge finns sedan tidigare utmed E65 vid Svedala.

Arbetet ska påbörjas våren 2024 och beräknas vara klart hösten 2025.