Jaktnyheter

Viltmyndighet, sänkt vargstam och bättre älgförvaltning

Blir det blåa blockets vallöften nu verklighet? Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Gårdagens val var en riktig rysare men just nu verkar det som att högerpartierna med knapp marginal är det största blocket. Här är partiernas jaktliga vallöften.

"}}

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna fick ihop fler röster än det rödgröna alternativet. Dock fick blocket ingen egen majoritet och det finns risk för att vi får en utdragen process innan det formas en fungerande regering. Först på onsdag väntas ett definitivt valbesked då utlandsrösterna har räknats.

Men oavsett ligger trumfen nu hos högerpartierna och nu ska det bli intressant att se om de kommer uppfylla vallöftena:

• Moderaterna har gått ut med att vargstammen ska sänkas kraftigt och ligga på 170 individer. Detta tycker också Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Skyddsjakt ska bli möjlig efter endast ett angrepp på jakthundar.  

• Liberalerna har en mer vargvänlig rovdjurspolitik. De menar att stammen måste vara livskraftig och hänvisar siffror på populationsstorlek till forskare.

• Moderaterna vill att älgförvaltningsmodellen vi har i dag ska utvärderas så älgen värnas mer.

• Kristdemokrater vill ha utpekade toleransnivåer för viltskador.

• Sverigedemokraterna vill trycka tillbaka vildsvinspopulationen och kraftigt förenkla hanteringen av vildsvin från skott till tallrik.

• Det borgliga blocket vill se över lodjursjaktpremiären så den kan tidigareläggas.

• Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill höja tilldelningen på björn under licensjakten.

• Alla partier i det borgliga blocket vill ha en egen viltmyndighet. Liberalerna svävar lite på målet eftersom de vill att det generellt ska finnas färre myndigheter.

• Småviltsjakt på statlig mark ovan odlingsgräns ska enligt moderater, kristdemokrater och liberaler fortsatt vara tillgänglig för alla. Moderaterna är tydligast och menar att staten även fortsättningsvis ska ha jakträtten och upplåta den. Sverigedemokraterna är något mer försiktiga i sin ståndpunkt och menar att det måste göras en balanserad avvägning.

• Liberalerna vill inte att vapendirektivet genomförs i Sverige så att sportskyttar och jägare drabbas onödigt hårt. Även Moderaterna vill att Sverige inte går längre än EU:s ursprungliga direktiv. Sverigedemokraterna vill helt enkelt avskaffa EU:s inflytande över vapenfrågor generellt.

• Liberalerna, kristdemokrater och moderater vill göra det enklare att skyddsjaga skarv. Sverigedemokraterna vill gå längre och införa skottpengar och arbeta för att EU ser över fågeldirektivet så medlemsländer kan besluta om sin egen förvaltning.

Vad tycker du?
Hur kommer en regering ledd av Ulf Kristersson påverka jakten?

Var med i debatten. Skriv en insändare.
Mejla till: redaktionen@jaktjournalen.se