Jaktnyheter

Viltinvasionen på Storön kan bli lång

Den misstänkt olagliga utplanteringen av bland annat invasiva Mufflonfår på Storön i Vänern kan bli en svårare nöt att knäcka än Länsstyrelsen i Västra Götaland räknat med. Det tror representanter för landets två största jägarförbund. Foto: Gettyimages

Den misstänkta utplanteringen av hägnfödda mufflonfår, dovhjortar och kronhjortar på Storön i Vänern kan bli svårare att hantera än väntat. Landets två största jägarförbund ser flera knäckfrågor som måste lösas.

Eftersom ärendet inte avgjorts vill Jens Gustafsson på Jägarnas riksförbund inte uttala sig om det enskilda fallet. Men han har svårt att se att länsstyrelsen i Västra Götaland ska kunna tvinga jakträttsinnehavaren vars mark de misstänkt utplanterade klövdjuren uppehåller sig på att avliva djuren.

Svårt tvinga markägaren

– Rent generellt är olaglig utplantering av djur en väldig ovanlig företeelse. Därför har vi varken reflekterat närmare över det eller sett det som något vi behöver informera särskilt om. Att plantera ut vilt är olagligt och lagen ska man följa, säger Gustafsson.

I egenskap av jurist är han dock mycket osäker på om länsstyrelsen kommer att lyckas med eventuella tvångsåtgärder, som att ålägga jakträttsinnehavaren att skjuta av de oönskade djuren.

Rätten till köttet oklar

Bengt Gillis Persson, medlem i Svenska Jägareförbundet och Gullspångs jaktvårdskrets samt tillika kommunjägare i Gullspång, ser ytterligare problem.

– Från Jägareförbundets sida har man inte arbetat särskilt med det här ärendet. Men vi som är kommunjägare kan komma att beröras av vilt som rör sig i stadsplanerat område. Fast vi kan inte agera förrän en diskussion som pågår, om vem som har rätt till köttet från djur vi skjuter, har avslutats. Så det här kan bli ett ärende som tar tid. Man måste ju följa lagen. Allt vi kan göra just nu är att avvakta utredningen, säger Persson.

Vad tycker du personligen om det som hänt på Storön?

– Att det är förbjudet att plantera ut vilt vet ju alla. Men det har hänt på andra ställen också. Jag tycker det är dåligt. Det gynnar ju varken viltet eller något annat. Vi står beredda att göra jobbet med att få bort djuren. Men det är viktigt att det juridiska är klart innan man börjar. All jakt inom tätbebyggt område är ju känsligt.

Invasion av klövvilt på Storön – Jaktjournalen