Jaktnyheter

Viltforskningsprojekt sponsras med nio miljoner

Kungsbacka (JJ) Naturvårdsverket finansierar i år åtta forskningsprojekt om vilt med pengar ur viltvårdsfonden. Totalt får forskarna dela på nio miljoner kronor.
De forskningsprojekt som beviljats anslag är följande:

• Skador på gröda – hur optimera skadebekämpning av vildsvin och annat klövvilt

Henrik Andrén, Sveriges lantbruksuniversitet, Grimsö/Riddarhyttan Anslag: 600 000 kronor.

• Beyond moose: Ekologi och flerartsförvaltning av svenska klövdjurssamhällen

Kontaktperson: Joris Cromsigt, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå. Anslag: 3 000 000 kronor.

• Kombinerade effekter av jordbruk och skogsbruk på skador av kronvilt

Anders Jarnemo, Högskolan i Halmstad Anslag: 400 000 kronor.

• Utvärdering av informationsmöten om björn baserade på psykologiska principer

Maria Johansson, Lunds tekniska högskola. Anslag: 400 000 kronor.

• Ny ekologisk kunskap för förvaltning av en expanderande järvpopulation

Kontaktperson: Jens Persson, Sveriges lantbruksuniversitet, Grimsö/Riddarhyttan. Anslag: 550 000 kronor.

• Governance: Utmaningar för framtidens flerartsförvaltning

Camilla Sandström, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå. Anslag: 1 600 000 kronor.

• Håller den inhemska underarten mohare (L. timidus sylvaticus) på att försvinna?

Kontaktperson: Carl-Gustaf Thulin, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå. Anslag: 300 000 kronor.

• Rödräven på spåret

Kontaktperson: Tomas Willebrand, Sveriges lantbruksuniversitet, Högskolan i Hedmark, Norge. Anslag: 450 000 kronor.