Jaktnyheter

Viltforskare delar på 7,7 miljoner kronor till nya projekt

Kungsbacka (JJ) Naturvårdsverket har presenterat vilka forskningsprojekt som får dela på medel från Viltvårdsfonden i år. Jaktetik, viltutfodring och varg är några av ämnesinriktningarna.
Nu är det klart vilka forskningsprojekt som får finansiering från Viltvårdsfonden. Bland annat görs dels en satsning för att ta fram kunskap om utfodring av vildsvin, dovhjort och rådjur och vad det får för konsekvenser för jordbruk och ekosystem, och dels ett projekt om utmaningar för den svenska jaktetiken. Sex nya projekt får dela på sammanlagt 7,7 miljoner kronor under 2018. Sammanlagt pågår just nu 13 projekt med finansiering från Viltvårdsfonden, rapporterar Naturvårdsverket. Beyond Moose Phase 2: ekologi och flerartsförvaltning av svenska klövdjurssamhällen Joris Cromsigt, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå Anslag: 2 900 000 kronor Skandinaviska Björnprojektet Jonas Kindberg, Norskt Institutt For Naturforskning, Trondheim Anslag: 1 000 000 kronor Utfodring – konsekvenser för jordbruk och ekosystem Petter Kjellander, Sveriges Lantbruksuniversitet, Grimsö forskningsstation Anslag: 700 000 kronor Skandinavisk varg – konnektivitet, populationstrend och ekosystemeffekter Håkan Sand, Sveriges Lantbruksuniversitet, Grimsö forskningsstation Anslag: 1 200 000 kronor Rödrävens ekologi i kulturlandskapet Göran Spång, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå Anslag: 700 000 kronor Utmaningar för den svenska jaktetiken i ett moderniserande samhälle Erica Von Essen, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala Anslag 2018: 1 200 000 kronor