Jaktnyheter

Vill tillåta mörkersikten vid all jakt

JRF vill tillåta mörkersikten vid all jakt. Inte bara på vildsvin som det är nu. Foto: Gettyimages

Tillåt olika typer av mörkersikten vid all jakt. Det har fungerat bra för vildsvin och bör därför tillåtas även på övriga jaktbara arter. Det menar Jägarnas riksförbund i en hemställan till regeringen.

Det har sena 2019 varit tillåtit med olika typer av mörkersikten vid jakt på vildsvin. Nu hemställer Jägarnas riksförbund (JRF) åt regeringen att tillåta dessa riktmedel för övrigt vilt.

–  Det finns ju fler djur som får skjutas nattetid. Till exempel grävling och räv.  Det här skulle kunna göra stor predatornytta, menar förbundsordförande Solveig Larsson.

Underlättar vid eftersök

JRF menar i sin hemställan också skulle underlätta vid eftersök i mörker då man kan upptäcka djuret tidigare och även se eventuella blodstänk.

” Det finns även andra jaktformer exempelvis bäverjakt som ofta bedrivs i gryning och skymning där mörkersikten skulle vara användbara. Vid denna jakt finns även en förväxlingsrisk med utter där ovan nämnda sikten skulle hjälpa jägaren att fatta rätt beslut.”, skriver man i hemställan.

Läs mer: Hur ser ni på användningen av mörkersikten vid jakt?

Hemställan, som är ett förslag till regeringen, är undertecknad av förbundsordförande  Solveig Larsson och riksviltvårdskonsulent Mikael Hultnäs. Den bygger på en motion som förbundet antog i samband med förra årets stämma.