Jaktnyheter

Hur ser ni på användningen av mörkersikten vid jakt?

Ska fler djur få jagas med mörkersikte? Det är dagens fråga till våra riksdagspolitiker. Arkivfoto: Josefine Julén

"}}

Hur ser ni på användningen av mörkersikten vid jakt? Ska det till exempel vara tillåtet att jaga fler arter med mörkersikten?

S: Den socialdemokratiska regeringen har drivit på och sjösatt ett vildsvinspaket med flera åtgärder, bland annat genom att förenkla avsättningen av vildsvinskött och tillåta mörkersikten vid jakt.

MP: Det är mycket oroande att användningen av mörkersikten på senare tid orsakat en hel del allvarliga olyckor. Vi ser positivt på en utvärdering av mörkersikten efter lagändringen som gjordes för några år sedan.

C: Vi tycker det är viktigt att underlätta vid jakt efter vildsvin, framför allt på natten när djuren är aktiva. Termiska sikten eller mörkersikten får endast användas vid jakt i öppen terräng eller vid åtelplatser, vilket vi tycker är bra då termiska sikten uppvisar en tvådimensionell bild, där exempelvis föremål framför och bakom kan vara svåra att uppfatta. Det finns en risk att det leder till fler skadskjutningar.

L: Liberalerna är positiva till att mörkersikten numera är tillåtna vid vildsvinsjakt under vissa förutsättningar. Vildsvinsstammen ökar alldeles för snabbt och behöver begränsas. Liberalerna har även föreslagit andra åtgärder för att åstadkomma det. Vi ser dock inget behov av att utöka användningen av mörkersikten idag.

Daniel Bäckström, Centerpartiet, Isak From, Socialdemokraterna, Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna, John Widegren, Moderaterna, Elisabeth Falkhaven, Miljöpartiet, Kjell Arne Ottosson, Kristdemokraterna och Jakob Olofsgård, Liberalerna, svarar på frågor om jakt. Foto: Per Jonson/pressbild/privat/Amanda Lindgren/Riksdagen

M: Vi är öppna för att titta på ökad användning för till exempel skyddsjakt, men frågan är komplicerad och behöver undersökas mer. För oss är det viktigare att ha generösa jakttider och enklare avsättning för kött för att hålla uppe avskjutningen.

KD: Vi har inga nya politiska förslag på det området för närvarande. Vi ser dock att införandet av mörkersikten till stora delar har fallit väl ut.

SD: Fler hjälpmedel, utan byråkratiskt besvärliga dispenser har nu tillåtits för vildsvinsjakt. Exempelvis viltkameror och mörkersikte. Det är ett stort steg på vägen, men fler godkända vildsvinsfällor behöver tas fram för att ytterligare förenkla avskjutningen. Det är möjligt att fler arter kan bli föremål för dispens i framtiden.

Om du inte är prenumerant och inte hittar tidningen i din butik så kan du läsa den digitalt här!

*Vänsterpartiet har trots flera påminnelser inte återkommit med svar.