Jaktnyheter

Vill skjuta järv i förebyggande syfte

Foto: Gettyimages

Laevas sameby menar att rovdjurstrycket är för högt i området där de har sina renar och vill därför skyddsjaga järv i förbyggande syfte.

"}}

Det är Norrbottens-kuriren som meddelar att Laevas sameby ansökt om skyddsjakt på järv. Samebyn menar att de kan utnyttja renarnas vinterbetesmarker ordentligt. Nu befinner sig drygt 2.000 renar i ett det svårtillgängligt området Vistasdalen.

Samebyn säger att de brukar få många renar rovdjursrivna och därför vill de nu agera i förebyggande syfte, men också för att skyddsjakt på våren är svår.