Jaktnyheter

Vill kameraövervaka Sveriges kungsörnar

Forskare vill ta reda på hur många kungsörnsungar som överlever och lämnar sina bon. Foto: Istock
Kungsbacka (JJ) Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, vill kameraövervaka kungörnarna i norra halvan av landet.
P4 Norrbotten berättar att ett 70-tal bon högt uppe i träda ska kameraövervakas från Dalarna och norrut. Uppskattningen är att det idag finns cirka 1 400 kungsörnar i landet. Kameraövervakningen ska ge svar på hur många ungar som klarar sig och lämnar sina födelsebon. – I grunden har man ganska dålig kunskap om överlevnaden hos svenska kungsörnar, bland annat om hur många ungar som produceras av olika par, säger Birger Hörnfeldt, professor emeritus på SLU, till P4 Norrbotten.