Jaktnyheter

Vill att jägare får kvalitetssäkra rovdjursspår

Jägareförbundet föreslår att speciellt utvalda jägare får kvalitetssäkra rovdjursspår. Foto: Gettyimages

Jägareförbundet Dalarna gillar inte att minskade statliga anslag till naturvård kommer att drabba rovdjursinventeringen. Ordförande Ulf Berg föreslår en återgång till det tidigare systemet med att speciellt utsedda jägare bemyndigas att kvalitetssäkra spår efter rovdjur.

"}}

Länsstyrelsens inventeringsarbete är helt avgörande i beslutsunderlagen för licensjakt. Jaktjournalen rapporterade den 22 februari att länsstyrelsen i Dalarna varnar för konsekvenserna av sänkt statligt anslag till naturvård.

– Vi kan tvingas minska insatserna för att åka ut och kolla observationer av rovdjur som rapporteras till oss, sa Björn Forsberg, chef på avdelningen för Naturvård vid länsstyrelsen i Dalarna.

Se länk nedan.

Länsstyrelsen i Dalarna har redan inlett nedskärningen och slutat anlita timanställd personal i samma utsträckning som tidigare.

Ulf Berg

”Helt avgörande”

Det gillar inte Jägareförbundet i Dalarna. Ordförande Ulf Berg kommenterar saken i pappersupplagan av Dala-Demokraten:

– Förekomsten av rovdjur är helt avgörande för hur vi kan bedriva jakt, dels om vi kan släppa våra hundar men också för hur vi ska beräkna uttag i förvaltningen. Vi uppfattar också att regeringen inte dragit ner i den delen. Här måste länsstyrelsen prioritera på annat sätt, säger Ulf Berg.

Han pekar på att regeringens nedskärning är tänkt att riktas mot insatser i olika typer av reservatsbildningar.

Vill ha samarbete

Ulf Berg för också fram förslag om en återställare. Förr fanns ett system där speciellt utsedda jägare var betrodda att kvalitetssäkra rovdjursspår på samma sätt som länsstyrelsens naturbevakare..

– Vi från Jägareförbundet i Dalarna är beredda att återuppta samarbetet kring kvalitetssäkring av rovdjursspår. Ett sådant samarbete skulle stärka förtroendet för länsstyrelsen i jägarkåren, säger Ulf Berg till Dala-Demokraten.