Jaktnyheter

Vill att färre ska överklaga skyddsjakt

Att vilken miljöorganisation som helst kan stoppa vilken skyddsjakt på rovdjur som angriper tamdjur som helst är helt orimligt, tycker SD, KD, M och C. Nu driver de igenom en ändring i riksdagen. Foto: Pixabay

Snart kan skyddsjaktbeslut som överklagas av miljöorganisationer som inte berörs direkt av besluten vara ett minne blott. Idag, 14 juni, väntas riksdagen rösta ja till att begränsa miljöorganisationernas så kallade klagorätt.

"}}

Frågan om vilken miljöorganisation som helst verkligen ska ha rätt att överklaga vilket svenskt skyddsjaktbeslut som helst har diskuterats länge.

Ja i utskottet

I flera fall har överklaganden dragit skyddsjaktbeslut i långbänk så att rovdjur som river tamdjur fått fortsätta sina härjningar under betydligt längre tid än de drabbade ser som rimligt.

Nu har SD, KD, M och C gjort gemensam sak och motionerat om att miljöorganisationernas så kallade klagorätt ska begränsas. I förra veckan fick de gehör av Miljö- och jordbruksutskottet. Idag väntas även riksdagen rösta ja till förslaget.

Kritiska röster

Eftersom miljöorganisationerna har rätt att överklaga å allmänhetens vägnar menar kritiker att en inskränkning av klagorätten är synonym med kraftigt försämrade möjligheter för allmänheten att överklaga beslut som anses felaktiga.

En del kritiska röster hävdar till och med att inskränkningen är olaglig, eftersom klagorätten är instiftad i Århuskonventionen som gäller i hela EU.

Något brott mot Århuskonventionen handlar det dock inte alls om, hävdar partierna bakom kraven på förändring.

”Helt orimligt”

Peter Helander. Foto: Sveriges riksdag

– Vi vill inte ta bort Århuskonventionen. Det vi vill se är en annan tillämpning. Det finns ingen gemensam tolkning inom EU och vi tycker helt enkelt att reglerna i Århuskonventionen är för generöst genomförda här i Sverige, förklarar Peter Helander (C), riksdagsman och suppleant i miljö- och jordbruksutskottet samt tillika den som brukar uttala sig i jaktfrågor för Centern.

– Idag kan alla miljöorganisationer överklaga alla skyddsjaktbeslut. Vi vill enbart att berörd allmänhet och berörda miljöorganisationer ska få klaga. Det är ju märkligt att någon på ett helt annat ställe i landet ska kunna överklaga ett skyddsjaktbeslut under ett pågående angrepp på djur. Det är ju helt orimligt och något som sätter hela tanken med skyddsjakten ur spel, fortsätter han.