Jaktnyheter

Vilka ska få arrendera jakt hos kommunen och vad ska det kosta?

Det låga priset per hektar och frågan om vilka som ska få arrendera jakt på kommunens mark gjorde att det blev snurr på fullmäktigemötet i Degerfors i Örebro län. Arkivbild: Gettyimages

En enda frågan vid mötet den 22 november med kommunfullmäktige i Degerfors fick det att hetta till. Det var punkt 15 på dagordningen om riktlinjer för upplåtelse av jakt på kommunens mark och justering av arrendeavgift. Frågorna om jaktupplåtelse har redan tidigare återremitterats för att få klarlägganden, men inte heller den här gången var ledamöterna nöjda. Det blev en till runda till hos tjänstemännen efter en ny återremittering.

"}}

Serviceförvaltningen hade försökt att bland annat klarlägga vilka personer som ska få ansöka om att arrendera jaktmark. S-ledamoten Kent Gustafsson pekade på att kravet på att endast kommuninvånare ska få ansöka om jaktmark var struken i första punkten.

”Håller inte juridiskt”

I punkten om intresseanmälan framgår dock att kommuninvånare står först i prioritetsordningen, följt av de som har fritidshus och boende i grannkommunerna. Det håller inte juridiskt, invände s-ledamoten. Enklare vore att bara ladda ner de blanketter för jaktarrenden som finns hos Jägareförbundet, påpekade Kent Gustafsson.

– Då är man precis på rätt gräns om lagen, kommenterade Kent Gustafsson enligt referatet från mötet som gjorts i pappersupplagan av Karlskoga Tidning-Kuriren.

För lågt med 35 kronor per hektar

Oklarheterna gjorde att han yrkade på en ny återremiss.

Även moderaten Björn Berglund ville ha återremiss. Han ser det som en upphandling, där kommunen finner sig i att även personer från Sydeuropa arrenderar jakt på kommunal mark. Dessutom är priset alldeles för lågt, tycker moderaten. Enligt tjänstemännens förslag är det 35 kronor per hektar. Det borde ligga på 50 till 100 kronor, anser Björn Berglund.

Alla ska ha rätt att ansöka

Även c-ledamoten Birgitta Höijer ville ha återremittering, bland annat på grund av priset för jaktarrende. Dessutom vill hon att alla som har jägarexamen och jaktkort ska ha lika rätt att ansöka om jakt på kommunal mark.

Därpå fick mötet ajourneras så att de som begärt återremiss fick precisera skriftligt vad som ska redas ut innan den kommunala jakten ska upp till beslut igen.

Det är även oklarheter om vilken kommunal förvaltning som ska hantera jaktmarkerna och om ansökningar om skyddsjakt ska vara med i riktlinjerna.