Jaktreportage

Vildsvinspürsch i försommargrönska

Håkan använder eftermiddagen till att kolla över de delarna av marken som nyligen blivit sådda. Kanske har även vildsvinen hittat dit.
Jakttrycket på åtlarna i området är relativt högt. De större grisarna har därför blivit mycket varska. I synnerhet nu när det är ljusare på kvällarna och tidiga morgnar. Men detta hindrar inte Håkan Stedt, Linköping, från att pürscha i skymning och gryning. En jakt som både utmanar och ger spänning.
Håkan Stedt jagar på viltrika marker i Stjärnorp några mil norr om Linköping. Genom att så gott som dagligen spåra av markerna och kolla in åtlarna står det klart att många fler stora grisar rör sig på markerna än vad som går fram på åteln. Det gör att pürschjakt på vildsvin lämpar sig mycket bra för att komma åt dem. – Åteln med kamera är ett smidigt sätt att se föryngringen och vilka grisar som rör sig på marken, även om man ska ha i åtanke att alla grisarna inte besöker just våra åtlar, säger Håkan. Jaktmarken består av väldigt varierad terräng med mycket öppna beten åtskilda av trädbevuxna holmar. Dominerande vilt på marken är till största delen dov, men en hel del rådjur och gris. Så här års är sådden intressant för vildsvinen och i synnerhet vallen bestående av klöver och timotej. I dessa marker brukar problemet, under vår och sommar, inte vara att hitta vildsvinen utan snarare att komma till skott utan att bli avslöjad av hjort eller rådjur. Med rätt vind går det att smyga några tiotals meter in på grisarna. Men då ska allt stämma, vind, skydd och inga hjortar eller rådjur som låter varningsropen ljuda över fältet. Tidiga morgnar är den bästa tidpunkten. Då är försommarmorgonens ljus till jägarens favör, men kvällar kan naturligtvis också fungera.
Förberedelser och att känna sina marker väl ökar chanserna till skott.

Förberedelser och att känna sina marker väl ökar chanserna till skott.

Förberedande spårning

Under eftermiddagen går Håkan en sväng för att kolla efter spår på det nysådda gärdet. Ännu har inget grönt kommit upp så det är inte det hetaste området på marken för tillfället. Men spåren avslöjar mycket om grupperna som rör sig. En grupp av tre större grisar har lagt sina spår svärs över gärdet och en sugga med kultingar har letat frön i kanten. Åtelkamerorna, placerade vid åtlarna, har senaste veckorna endast visat grupper med suggor och kultingar. Troligt är att de andra djuren hittar så mycket föda på annan plats att åteln inte är av största intresse.

I väntan på vildsvinen

Framåt 21-tiden börjar det bli dags att övervaka den, för kvällen, utvalda vallen. Vildsvin har synts till i skogskanten några dagar tidigare och vinterns erfarenheter har avslöjat att flertalet grisar har sin dagslega i slänten bakom. Det är en klar kväll med sydvästlig vind, i alla fall enligt SMHI. Tanken är att gå längs med kanten och söka av. Visar det sig att det är för många djur ute så gör man bäst i att hitta en bra plats med god översikt för att därifrån göra sin ansmygning när man har lite bättre koll på var de är. Håkan har sedan tidigare förberett en plats med bra överblick över fältet. – Just i det här området funkar det inte att röra sig för mycket. Hjortarna och rådjuren skulle märka det. Det är enklare kring holmarna men där betar korna just nu, säger Håkan. Efter en stunds smygande sätter sig Håkan ner vid den förberedda platsen för att överblicka vad som finns längs skogskanten. I sedvanlig ordning kontrolleras vinden med hjälp av ”Smoke in a bottle”, ett smidigt hjälpmedel vid denna typ av jakt. – Vinden snurrar! Det här kommer inte att funka. Nu gäller det att tänka om, säger Håkan och plockar snabbt ihop sina prylar och förflyttar sig till en ny plats med lite mer distans till skogsbrynet på andra sidan vallen. Alldeles nära syns några dovhjortar beta. En råget skäller oroligt och en liten räv smyger längs åkerkanten.
Tidig morgon är också en ypperlig tid att jaga vildsvin. Med rätt vind kan du komma riktigt nära.

Tidig morgon är också en ypperlig tid att jaga vildsvin. Med rätt vind kan du komma riktigt nära.

En siluett på vallen

Tiden går och i det sista ljuset, lika plötsligt som alltid, går en gris ut på vallen cirka 200 meter bort. Strax därefter följer ytterligare två grisar. Med ett kontrollerat lugn plockar Håkan upp flaskan med rök och kollar vinden. Från den nuvarande positionen är skottläget inte tillräckligt bra. Den nu fokuserade skytten avancerar framåt, tyst och lugnt, för att närma sig i en position som kan erbjuda en skottchans när gruppen av vildsvin kommit något längre ut på fältet. – Man får vara ytterst noga med vad man skjuter på. Att se små kultingar i vallen är inte lätt, säger Håkan och använder kikaren för att välja ut en lämplig gris.

Inväntar tillfälle

De tre grisarna, en ordentligt stor och två lite mindre, släpps ut cirka 80 meter på gärdet. Håkan har nu lyckats urskilja en lämplig gris. En av de lite mindre grisarna har brunstänk i pälsen och går lugnt betandes i riktning mot den nu väntande skytten. Vinden kontrolleras och visar sig vara helt perfekt i förhållande till grisarnas riktning. Grisarna rör sig sakta mot den buske som till viss del döljer skytten. Den snabba, snärtiga, smällen från den ljuddämparförsedda Tikkan i kaliber 6,5×55 skingrar lugnet. Det karakteristiska, något dämpade, ljudet av den expanderande kulan vittnar om en träff. Alla tre vildsvinen sätter fart i vallens höga gräs mot den plats där de 10 minuter tidigare kom ut ur snårskogen.

Leta i buskagen

Det brakar till ordentligt i slänten där grisarna tagits sin tillflykt. Av ljudet att döma finns det fler djur där inne. Några grymtningar och grenar som knäcks, sen är det lika lugnt som om inget hade hänt. – Skottet kändes bra, men jag såg inte att den sackade det minsta på de cirka 80 meter jag kunde se dem innan de försvann i buskagen, säger Håkan. Skottplatsen blir inte helt enkel att finna i den höga vallen, men väl funnen avslöjar den sig rejält. Kraftiga blodslag, likt en färgspruta, i den klargröna timotejen leder spåret mot skogskanten. Spåren följer upp längs en slänt och det klarröda blodet syns tydligt i skenet av Håkans kraftiga pannlampan. 30 meter in i skogen ligger galten med ett perfekt lungskott.
Nattens smygjakt gav resultat. Håkan Stedt fick fälla ett vildsvin.

Nattens smygjakt gav resultat. Håkan Stedt fick fälla ett vildsvin.

Respekterar bonden

– Jag vill ogärna använda bilen i den här fina vallen, säger Håkan och plockar fram en dragare. Klockan har nu hunnit bli kring 23 och det är inte mycket ljus kvar. Genom vallen släpas grisen och ännu ett fint minne av en lyckad kväll läggs till ordningen. Försommarkvällarna är fina, dels för jakten på vildsvin men de ger också chansen att under tiden kika på andra djurs vårbestyr.

Text och Foto: Mattias Stedt