Jaktnyheter

Vildsvinsjägare i hela landet kan få upp till 40 000 kronor i bidrag

Vildsvinsjägare i hela landet kan söka aktivitetsbidrag på upp till 40 000 kronor från projektet Vildsvinsförvaltning i samverkan. Det kan till exempel handla om en gemensam jakt i samarbete med andra aktörer i ”vildsvinskedjan”. Foto: Anders Ljung

Nu kan vildsvinsjägare i hela Sverige söka bidrag på upp till 40.000 kronor för en ”samverkansaktivitet i vildsvinskedjan”. En sådan aktivitet kan till exempel vara en gemensam jakt arrangerad av markägare och jägare i samarbete med en vilthanteringsanläggning eller en kommun.

”Stödet ska möjliggöra att fler arrendatorer, grannar, markägare, jägare och andra intressenter inom ett område kan mötas och föra dialog om vildsvinsförvaltning. Syftet är att främja den lokala samverkan kring frågan”, skrivs det om bidragskampanjen.

Senast den 18 mars ska ansökningarna vara inne till länsstyrelsen i Kronoberg.

Beskrivning av aktiviteten

Det som ska anges i ansökan är en kort beskrivning av samverkansaktiviteten, uppskattade kostnader, tidpunkt, plats och/eller geografiskt område, ansvarig med fullständiga kontaktuppgifter samt deltagande målgrupper.

Det går att få ersättning för en totalkostnad upp till 40.000 kronor. Då handlar det om till exempel arvode, förtäring, resekostnad, logi, transport, lokalhyra, information om aktiviteten och material.

Offert inom tre veckor

Ansökningarna till länsstyrelsen i Kronoberg kommer sedan att väljas ut och upphandlas i projektet Vildsvinsförvaltning i samverkan.

Då gäller det att få fram en detaljerad offert inom tre veckor.

Efter aktiviteten ska det göras en redovisning med bland annat program, deltagarlista och kostnader. Till sist går det att sända en faktura till länsstyrelsen i Kronoberg.

Mer info finns här: