Jaktnyheter

Vildsvinen blir färre i Finland

Finlands uppskattas ha mellan 1 500 och 2 650 vildsvin. Foto: Gettyimages
Den finska vildsvinsstammen uppges minska.
Land Skogsbruk skriver att det uppskattas finnas mellan 1 500 och 2 650 vildsvin i Finland. Förra året var siffran 2 100 till 5 450. Regeringen har underlättat för vildsvinsjägare, för att minska risken för att landet drabbas av afrikansk svinpest. Fast artificiellt ljus och inhägnader får användas i jakten. Dessutom har jakttiden förlängts. För att spåra afrikansk svinpest görs provtagningar på vildsvin. Under fjolåret analyserades prover från 715 skjutna och 21 självdöda vildsvin. Jaktlagen som hjälper till med provtagningarma får betalt med mellan 40 och 100 euro av finska svinföretagare.