Vildsvinen blir färre i Finland

Den finska vildsvinsstammen uppges minska.

Finlands uppskattas ha mellan 1 500 och 2 650 vildsvin. Foto: Gettyimages

Land Skogsbruk skriver att det uppskattas finnas mellan 1 500 och 2 650 vildsvin i Finland. Förra året var siffran 2 100 till 5 450.

Regeringen har underlättat för vildsvinsjägare, för att minska risken för att landet drabbas av afrikansk svinpest.

Fast artificiellt ljus och inhägnader får användas i jakten. Dessutom har jakttiden förlängts.

För att spåra afrikansk svinpest görs provtagningar på vildsvin. Under fjolåret analyserades prover från 715 skjutna och 21 självdöda vildsvin.

Jaktlagen som hjälper till med provtagningarma får betalt med mellan 40 och 100 euro av finska svinföretagare.

AKTUELLT

Skogsstyrelsen larmar ökade betesskador

I ett pressmeddelande redovisar Skogsstyrelsen fortsatt höga nivåer med betesskador från älg och andra hjortdjur i södra Sverige. I sju av åtta län i Götaland har betesskadorna på yngre tallbestånd ökat.

Annonser