Jaktnyheter

Viktigt att hela huvudet på älgen levereras för CWD-analys

Jämtland (JJ) Älgjägare i västra Jämtland bidrar i kartläggningen av CWD-spridningen. Men flera av de inlevererade älghuvudena saknar den del av hjärnan som ska provtas.

Hittills har SVA fått in elva älgskallar för provtagning. Dessvärre har tre av dessa kapats för långt upp så den del av hjärnan som ska provtas har saknats. 

Magnus Hansson, jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet Norr går nu därför ut med en ny rekommendation. – Antingen sågas skallen av vid första eller andra nackkotan. Eller så sticker man in kniven och kapar ryggmärgen i nackkotan innan man kapar muskler och brosk runt atlaskotan.

Magnus Hansson har också försökt få in prover från vilthanteringsanläggningar men eftersom kropparna ska besiktas är det en del förhållningsregler att ta hänsyn. Förhoppningsvis ska dessa regler inte omöjliggöra provtagning.