Viktigt att hela huvudet på älgen levereras för CWD-analys

Jämtland (JJ) Älgjägare i västra Jämtland bidrar i kartläggningen av CWD-spridningen. Men flera av de inlevererade älghuvudena saknar den del av hjärnan som ska provtas.

Hittills har SVA fått in elva älgskallar för provtagning. Dessvärre har tre av dessa kapats för långt upp så den del av hjärnan som ska provtas har saknats. 

Magnus Hansson, jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet Norr går nu därför ut med en ny rekommendation.

– Antingen sågas skallen av vid första eller andra nackkotan. Eller så sticker man in kniven och kapar ryggmärgen i nackkotan innan man kapar muskler och brosk runt atlaskotan.

Magnus Hansson har också försökt få in prover från vilthanteringsanläggningar men eftersom kropparna ska besiktas är det en del förhållningsregler att ta hänsyn. Förhoppningsvis ska dessa regler inte omöjliggöra provtagning.     

AKTUELLT

Oenighet om höstens älgjakt i norra Dalsland

Dalsland (JJ) Flera jaktlag ställer helt in älgjakten i norra Dalsland eftersom de anser att det finns för lite älg. En helt förkastlig taktik, enligt Jonas Löfqvist, ordförande i det aktuella älgförvaltningsområdet.

Hundstopp vid björnåtel ska skydda honor med ungar

Stockholm (JJ) Nu kommer en ny förklaring till varför det är förbjudet för björnhundar att ta upp spår vid åtel. Regeln ska skydda honor med ungar, säger Per Risberg, handläggare på Naturvårdsverket, i Jaktjournalens webbradio.

Annonser