Jaktnyheter

”Viktiga” vargar i Jämtland och Norrbotten – flytt utreds

Två "viktiga" vargar i Norrbotten och eventuellt en i Jämtland. Nu utreds vargflytt. Foto: Gettyimages, montage
Plötsligt formligen vimlar det av "viktiga" vargar i norra Sverige. Det är två i Norrbotten och eventuellt en i Jämtland – och nu grubblar Naturvårdsverkets tjänstemän på om, när och hur det kan bli fråga om flytt av dem.
Den 23 oktober hittade länsstyrelsens personal i Jämtland vargspillning från en finsk-rysk varghane sju kilometer sydost om Ljungdalen. Nu vet man inte var vargen håller hus. Eventuellt skulle det kunna vara den varg som Jaktjournalen berättat om i norska Engerdal och som de norska myndigheterna sövde på torsdagseftermiddagen och nu ska flytta. Att man inte med säkerhet vet om det är samma varg i Jämtland som Engerdal beror på att DNA-analyserna i Sverige och Norge skiljer sig åt. – Det går varken att bekräfta eller dementera att vargen i Ljungdalen är samma varg som i norska Engerdal, säger Emma Andersson, handläggare på länsstyrelsen i Jämtland.

Två finsk-ryska vargar i Norrbotten

I Norrbotten vet dock tjänstemännen att två vargar från Finland-Ryssland spårades i länet så sent som förra veckan. – Vi har DNA från två olika individer och provsvaren visar inte att de är släkt med varandra, säger Alexander Winiger, handläggare på länsstyrelsen i Norrbotten som jobbar med fältfrågor. Den ena vargen är konstaterad i Moskosel, ett par mil norr om Arvidsjaur. Den andra fann man DNA efter bara några kilometer norr om Arvidsjaurs centrum. – Moskoselvargen spårade vi förra veckan strax utanför Boden. Det kan ha lett till spekulationer om att att det skulle vara tre vargar med finsk-ryska gener i Norrbotten, men det är två, säger Alexander Winiger. Norrbottensvargarna befinner sig inom renbetesmarker och det har det kommit in tre skyddsjaktsansökningar. – Det finns egentligen bara två alternativ – skyddsjakt eller flytt. Plus att vi naturligtvis måste intensivbevaka dem, säger Anna Danell, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Norrbotten.

Utreder flytt

Det är Naturvårdsverket som tar beslut om det är aktuellt att flytta vargarna till vargzonen i den södra halvan av Sverige. – Helst vill vi att vargen vandrar ned till södra Sverige på egen hand. Det är inte omöjligt att det blir flytt, men vi måste ha ett välgrundat beslut. Det är flera myndigheter inblandade, Jordbruksverket och SVA och länsstyrelsen, och det handlar om frågor som exempelvis karantän. Det är en komplicerad förvaltningsåtgärd och en fråga som vi verkligen måste vända och vrida på, säger Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket. Den karantän Öhman nämner handlar om att undvika spridning av bland annat vargens dvärgbandmask och rabies. SVA har ursprungligen sagt att en varg ska sövas och avmaskas och vaccineras mot rabies. Sedan ska den observeras i sex månader innan den kan flyttas. Vargens rörelsemönster uppges avslöja om den har rabies. Men i fallet med vargparet som flyttades från Norrbotten till Tiveden vårvintern 2013 gjorde man avsteg från SVA:s rekommendation. Det gick det bara två månader innan de flyttades.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21