Jaktnyheter

”Verkets” jurister granskar skyddsjakt på älg

Skyddsjakten på vandringsälgar i Nordmaling i Västerbotten granskas nu av Naturvårdsverkets jurister. Bild: Hitta.se och Istock
Västerbotten/Stockholm (JJ) Nu ligger frågan om skyddsjakt på älg i trakterna av Nordmaling i Västerbotten på bordet hos Naturvårdsverkets jurister. – Vi utreder först om de klagande har talerätt, sedan avgörs själva sakfrågan, säger jurist Nils Henriksson.
Jaktjournalen har tidigare berättat om Långeds jaktlag, som sköt 28 älgar på 3 270 hektar mark fram till att den ordinarie jakttiden gick ut. Läs artikeln här. Långeds jaktlag sökte också skyddsjakt på tio kalvar och fyra vuxna älgar. Av dessa hann man skjuta en ko och två kalvar innan jakten stoppades av länstyrelsen. Jakten stoppades även i närliggande Håknäs viltvårdsområde, där länsstyrelsen sagt ja till skyddsjakt på åtta kalvar och två vuxna djur. Skyddsjakten är utfärdad för att förhindra betesskador på skog.

Överklagade jakten

Anledningen till att jakten stoppas är att ett närliggande älgskötselområde och ett antal jägare överklagat. – De som överklagat delar älgstam med dem som fått skyddsjakt, säger Lars Dahlberg, vilthandläggare på länsstyrelsen. Nu avgörs saken på Naturvårdverket. – Huvudregeln är att jakten stoppas om myndigheten som tagit beslutet inte skrivit in ett så kallat verkställighetsförordnande, alltså att jakten får fortsätta i händelse av överklagan, säger Nils Henriksson på Naturvårdsverket.

”Inga belägg för oetisk jakt”

Jakten på vandringsälgar som samlas i bland annat Långed har väckt starka känslor i jägarkåren. Lars Dahlberg och en kollega på länsstyrelsen har fått ta emot mängder med telefonsamtal och mejl. – Människor är väldigt upprörda och menar att jakten är oetisk. Det är ingenting som länsstyrelsen har några belägg för. Vi har inte utövat någon tillsyn, men all jakt ska utövas enligt de etiska reglerna. Den som har belägg för oetisk jakt får anmäla det, säger Lars Dahlberg. Lars Dahlberg anser att ärendet inte är en fråga som länsstyrelsen kan lösa. – Saken måste tillbaka till älgskötselområdena och älgförvaltningsplanerna. Det är där man måste besluta hur avskjutningen ska se ut under ordinarie jakttid, säger Lars Dahlberg.

Kan begära förhandsbeslut

Skyddsjakten var enligt beslut tillåten till den 28 februari. Jurist Nils Henriksson på Naturvårdsverket har som ambition att fatta beslut i ärendet innan jakttiden är över. – Det är målsättningen. De som ansökt om skyddsjakten har också möjlighet att begära ett interimistiskt beslut om fortsatt jakt, trots att vi inte avgjort saken ännu, säger Nils Henriksson.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21