Jaktnyheter

Verket tvekar om tidigare lodjursjakt – ska utredas

Det är ännu oklart om Naturvårdsverkets personal kommer att besluta om tidigarelagd lodjursjakt. Det meddelar chefen för Viltförvaltningsenheten, Carl-Johan Lindström. Foto: Naturvårdsverket och privat, montage

Chefen på Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet kan inte säga om starten i lodjursjakten ska flyttas, så att det är större chans för bra snöförhållanden.
- Vi måste lyssna med ledande forskare och höra vad de anser, säger Carl-Johan Lindström.

"}}

Jaktjournalen har rapporterat att brist på spårsnö har försvårat lodjursjakten på många håll i Sverige. Bland annat Jägareförbundet har begärt att jakten inleds den 1 februari istället för den 1 mars.

Redan förra våren inledde Naturvårdsverkets personal arbetet med att se över föreskriften som styr jakttiden för lodjur. Men ännu finns inget beslut om ny jakttid.

– I våra beslut tar vi stor hänsyn till djurens ekologi – och sedan är etiken viktig. När det gäller lodjuren finns inget självklart fönster då det är optimalt att ha en jakttid. Den ska anpassas till fjolårsungarnas beroende av honorna och brunsten, säger Carl-Johan Lindström, chef på viltförvaltningssenheten vid Naturvårdsverket.

Han meddelar att verkets personal ska ta ett snack med ledande forskare för att höra vad de tycker.

– Det är en komplicerad fråga med många argument både för och emot.

Hur tänker du kring att lodjursjakten i Finland startar 1 december?
– Om det finns kunskap i Finland , som styrker det ena eller andra alternativet, så kan vi använda det, svarar Carl-Johan Lindström.

Jaktjournalen berättade på onsdagen om den snedfördelade avskjutningen i lodjursjakten i Gävleborg. Lejonparten av lodjuren fälldes i den nordligaste delen av länet. Gunnar Glöersen på Jägareförbundet konstaterar att jakttrycket därmed blir hårdast i den del av länet där lodjurstammen är svagast.

– Det är en aspekt som vi måste ha med oss när vi bestämmer oss, kommenterar Carl-Johan Lindström.

Nu börjar till och med personal på länsstyrelser tycka att det är meningslöst att besluta om en jakt som inte går att genomföra (se länk nedan). Vad säger du om det?
– Vi tar hänsyn till deras synpunkter, men den typen av uttalanden i media kan jag inte säga någonting om. Vi använder de yttranden som kommer direkt till oss från länsstyrelserna, svarar Carl-Johan Lindström.