Jaktnyheter

Växande vargstam sprider sig över landet

Den svenska vargstammen fortsätter att växa – licensjakten till trots. Foto: Gettyimages

Den licensjakt på varg som hittills bedrivits i Sverige har inte bromsat vargstammens tillväxt. Stammen har istället fortsatt växa, och är nu så stor att vargens utbredningsområde är mättat. Unga utflyttande vargar tvingas bryta ny mark. Det visar en rapport från SLU.

"}}

Rapporten Spatial dynamics in the Scandinavian wolf population som tagits fram av Sveriges lantbruksuniversitet – SLU – har beställts av Naturvårdsverket som bättre vill kunna överblicka den aktuella vargsituationen i Sverige.

Jakt utan önskad effekt

Enligt rapporten har den licensjakt som hittills tillåtits i Sveriges vargrikaste områden inte dämpat vargstammens tillväxt. Revir som tömts genom jakt återkoloniseras snabbt, ofta redan inom ett år. Vargens traditionella utbredningsområde är nu så mättat att unga utflyttande vargar börjat bege sig till andra håll i landet för att bilda egna revir.

Hos Naturvårdsverket finns visserligen en förhoppning om en naturlig omfördelning av vargar, från mellersta Sverige till Sydsverige.

Fler vargkontakter väntar

Men som det är idag fortsätter vargpopulationen att öka, i både södra och mellersta Sverige. Någon omfördelning är det således inte tal om.

Utflyttningen innebär en ökad risk för att vargen även etablerar sig på ställen där den inte är önskvärd, exempelvis i vårt eget renbetesland och i Norges vargfria zoner.

Förutom fler beslut om skyddsjakt i områden där vargen inte är välkommen, torde utflyttningen innebära fler kontakter mellan varg och människor. Samt att de boende i södra Sverige redan nu behöver förbereda sig på att nya vargrevir kommer att bildas där de bor och verkar.

– Ja, ju fler vargar det finns desto fler tillfällen till kontakt med människor blir det. Speciellt gäller det i södra Sverige där det finns fler människor än på andra håll i landet, säger vargforskaren Håkan Sand som är en av rapportförfattarna.

”Tre saker lockar vargen”

Som vargkännare, och jägare, har han förståelse för den oro de som måste bo i ett vargrevir kan känna i anslutning till vargens närvaro.

Håkan Sand. Foto: SLU

– Allt eftersom populationen växer uppstår ju fler tillfällen till kontakter med oss människor. Medan vissa vargindivider är mer skygga, är andra mindre skygga. Men så länge det inte sker några aggressiva attacker mot människor finns ju möjlighet att gå in med skyddsjakt. För självklart vill man att det ska finnas avstånd till människan, säger Håkan Sand.

– Det är egentligen bara tre saker som lockar vargen att närma sig oss människor: mat, tamdjur och hundar. Lägger man sig vinn om att ha en god sophantering i vilken rätt hantering av slaktavfall ingår och en rovdjurssäker djurhållning klarar man sig i de flesta fall helt från att få påhälsning, fortsätter han.

”Koppla hunden i reviret”

Sand är dock noga med att poängtera att den tamdjursägare som vill kunna sova gott om natten, medan djuren går ute på bete gör klokt i att investera i ett bra rovdjursstängsel. Även om antalet vargangrepp mot hundar är mycket litet, sett till hur många hundsläpp som görs årligen i de svenska skogarna, rekommenderar han även att hundar ska hållas kopplade i vargrevir.

– Hundar och vargar är så pass lika varandra att vargens förhållande till hunden blir ganska komplicerat. För vargen kan hunden vara både bytesdjur och en inkräktare i reviret. Det händer även att hundar som liknar vargar i storlek och utseende ses som en möjlig partner, säger Håkan Sand.

LÄS ÄVEN: ”Vi måste skjuta 100 vargar i vinter”

logo
Elisabeth Däljemar