Jaktnyheter

Varningen: Ökad risk för fågelinfluensa

I Sverige har det i år främst varit en virusvariant som drabbar måsar som dominerat. Foto: Getty Images.

Många flyttfåglar är just nu i rörelse och flyttar sig till nya områden. Det ökar risken för spridning av fågelinfluensa varnar SVA och Jordbruksverket.

Fågelinfluensa har under hela året cirkulerat bland Europas vilda fåglar sedan 2021. Det till skillnad från tidigare då smittspridning främst skett i samband med att flyttfåglar anlände till Europa under hösten.

I Sverige har det inte varit några nya fall av fågelinfluensa sedan början av september men risken för spridning från vilda fåglar till tamfåglar ökar under de kalla månaderna då viruset överlever längre. . Under vintern ökar också antalet gäss, änder och svanar i södra Sverige och de samlas i stora grupper där smittspridningen kan bli omfattande, skriver SVA i ett pressmeddelande.

– Risken för smitta till fjäderfän kan öka snabbt nu och det gäller att ligga steget före och åtgärda eventuella svaga punkter i smittskyddet på gården, säger Malin Grant, epidemiolog på SVA.   

Fågelinfluensa finns i många olika varianter. Under 2023 har det främst varit en variant som framför allt drabbar mås som dominerat i Sverige.

Som djurägare har man ett ansvar för att ha bra biosäkerhet som skyddar tamfåglar mot smitta.

– Om du har problem med förekomst av vilda fåglar, särskilt andfåglar i närheten av din anläggning, är det extra viktigt att du gör allt du kan för att förhindra kontakt med dina fåglar, säger Enisa Miljanic, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket i pressmeddelandet.,

Vad man som djurägare kan göra

  • Förhindra kontakt med vilda fåglar och minimera risken för indirekt kontakt med vilda fåglar och deras fjädrar och avföring.
  • Gör området på din anläggning oattraktivt för vilda fåglar t. ex genom att undvika foderspill, vattenansamlingar eller annat som kan locka vilda fåglar.
  • Se över byggnader och utför nödvändigt underhåll så de är täta och har fungerande vattenavrinning.
  • Säkerställ att ventilationsdon är fågelsäkrade och laga eventuella brister i fågelnät och huvar.
  • Ge foder och dricksvatten inomhus eller under ett skydd utomhus om du håller dina fjäderfän utomhus. På så sätt kan du minimera risken för att locka vilda fåglar till det område där dina fåglar vistas.
  • Se till att endast nödvändig personal har tillträde till djurutrymmena.
  • Klipp ned gräs och håll rent runt byggnader och inhägnader.
  • Kontrollera och bekämpa skadedjur regelbundet.
  • Inrätta en hygiengräns där du byter kläder och skor samt tvättar händerna med tvål och vatten (använd gärna också handsprit) innan du går in i utrymmen där du håller fåglar.