Jaktnyheter

Värnare från 29 länder kräver att EU stoppar varg- och lodjursjakt

Svenska Rovdjursföreningen går i spetsen för att få stopp på varg- och lodjursjakt. Tillsammans med 28 europeiska föreningar vill de att EU ingriper. Foto: Gettyimages, montage

Rovdjursvärnare från 29 länder försöker nu stoppa de svenska licensjakterna på varg och lodjur. I ett brev uppmanar de EU-kommissionen att dra Sverige inför EU-domstolen.

"}}

Svenska Rovdjursföreningen listar vilka europeiska föreningar och organisationer som undertecknat skrivelsen till EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius.

Utöver Rovdjursföreningen är det svenska föreningarna World Animal Protection Sweden, Djurens Rätt och Djurskyddet Sverige som skrivit på.

Det är mer än tio år sedan som EU-kommissionen inledde ett överträdelseärende mot Sverige med anledning av vargjakten.

Men sedan dess har inte hörts något mer om saken och i år genomfördes ännu en vargjakt.

Hoppas på EU-domstol

”Avsaknaden av rättsliga åtgärder från Europeiska kommissionens sida när det gäller att ta detta ärende till EU-domstolen är en signal till andra medlemsstater om att det inte får några konsekvenser att inte följa EU:s miljölagstiftning”, skriver de 29 värnarföreningarna till EU.

Dels vill de att EU-kommissionen tvingar Sverige till EU-domstolen, dels vill de att kommissionen undersöker om det finns laglig grund att jaga lodjur i Sverige.

De vill att den svenska vargstammen ska tillåtas att växa kraftigt.

”Sveriges vargpopulation har inte uppnått den gynnsamma bevarandestatus som skulle kunna motivera populationsförvaltning, i enlighet med Europeiska kommissionens riktlinjer för populationsnivå enligt förvaltningsplaner för stora rovdjur. För att uppnå detta behöver landet en betydligt större vargpopulation samt ett regelbundet genetiskt inflöde från andra populationer”, står det i brevet till EU-kommissionen.