Ledare

Vargvärnarna tappar förtroende

holger.jpgÅterigen saboterades den plane­rade vargjakten av vargvär­nar­sidan. Man tar inga argument och vill inte försöka samarbeta för en hållbar vargförvaltning. Genom att överklaga beslutsordningen till förvaltningsrätten lyckades man avstyra årets vargjaktspremiär den 9 januari. I år var det Nordulv, en liten organisation ”miljöterrorister” med anonyma styrelseledamöter, som stoppade den planerade jakten. Jaktjournalen kan avslöja att i organisationen finns både aktiva och före detta aktiva kommunpolitiker från Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Mer om detta kan du läsa om på våra aktuelltsidor här i tidningen. Tappat förtroende Nyligen presenterade SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Umeå en attitydundersökning för rovdjur och dess förvaltning. En mycket intressant läsning som visade tydligt att den så kallade vargvärnarsidan kraftigt tappat förtroende hos den svenska befolk­ningen. I stället har förtroendet ökat för jägarna och lantbrukarna. Att EU och domstolarna har ett bottenlågt förtroende behöver man kanske inte ens kommentera… Rak fråga Den nu aktuella undersökningen från SLU är den tredje. Den första gjordes redan 2004, sedan 2009 och nu presenterades 2014 års utredning. På frågan om ”Vem ska bestämma över rovdjuren?” blev förmodligen svaren en mindre chock för vargvärnarsidan. WWF (Världsnaturfonden) hade 2004 ett 70-procentigt stöd, nu har man rasat till 58 procent. Motsvarande siffror för Svenska Rovdjursföreningen är ett tapp från 68 till 58 procent och Naturskyddsföreningen har tappat från 81 till 73 procent. Detta är siffror som du förmodligen inte kommer att kunna läsa om i storstads- och dagspress som bekvämt låtit sig infiltreras av vargvärnarna. Med all säkerhet skulle också dessa siffror ha varit ännu mer negativa efter det senaste överklagandet från Nordulv. Positiv utveckling För både jägarna och LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) är utvecklingen glädjande nog positiv. Visserligen är det ökade förtroendet för jägarna litet, från 50 till 52 procent, men ändå en ökning och det i den andra undersökningen i följd. För LRF har ökningen gått från 52 till 59 procent och de har därmed gått förbi Sven­ska Rovdjursföreningen. Intressant att notera är också att 60 procent av befolkningen ger sitt stöd för vargjakt, i vargområden ända upp till 75 procent. Det lägsta stödet finns i Stockholm där 54 procent stöder vargjakt. Nu misslyckades sabotaget av vargjakten och förhoppningsvis slipper vi detta och kan förvalta vargstammen efter tagna beslut.