Jaktnyheter

Vargvärnare lyckas stoppa skyddsjakt på varg

Här fick vargen skyddsjagas, enligt länsstyrelsens beslut. Men nu är jakten stoppad. Bild: Gettyimages och Länsstyrelsen Dalarna, montage

Föreningen Nordulv och Svenska Rovdjursföreningen lyckas stoppa skyddsjakt på en varg som uppehåller sig på Idre samebys marker.

"}}

Det är många renar i området och renskötarna har hittat en renkalv som har skador som bedöms vara gjorda av varg. Länsstyrelsens personal har hittat vargspår i området och det finns synobservationer av varg.

För att förhindra allvarlig skada, att renarna skingras och blir ännu mer utsatta för rovdjursattacker, beslutade länsstyrelsen i Dalarna vargen får skjutas. Man gav tillstånd att använda maximalt tre jakthundar och undantag från regler som förhindrar lösa hundar och jakt i nationalpark.

Svenska Rovdjursföreningen anser att man måste undersöka om det kan röra sig om en så kallat genetiskt viktig varg.

Föreningen efterlyser skrämselinsatser, men länsstyrelsens personal finner det utsiktslöst att försöka mota bort vargen från renhjordarna.

Förvaltningsrätten i Luleå har nu beslutat om så kallad inhibition, alltså stopp i jakten, i väntan på att frågan om skyddsjaktens laglighet avgörs slutligt.