Jaktnyheter

Vargvänner får nobben av domstol

Förvaltningsrätten avvisar överklagandena om den utökade licensjakten på varg i Andåreviret i Gävleborg.

"}}

När den första kvoten på sex vargar var fälld visade det sig finnas vargar kvar i reviret. Eftersom målsättningen med jakten har varit att glesa ut antalet revir medgav länsstyrelsen jakt på ytterligare fyra vargar.

Det överklagades av Svenska Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen Gävleborg, Djurens röst i Sverige och en anonym person.

De sista av de fyra vargarna sköts på onsdagen och nu avvisar förvaltningsrätten överklagandena.

”Förvaltningsrätten konstaterar att alla fyra vargarna är skjutna och licensjakten avslutad. Frågan i målet har därmed förfallit. Under sådana förhållanden, och då det inte framkommit sådana omständigheter som medför ett befogat intresse av att pröva målet i sak, ska målet avskrivas avseende frågan om licensjaktens upphävande samt frågan om inhibition”, skriver Förvaltningsrätten i sitt beslut.

Rätten påpekar att Djurens röst i Sverige inte har talerätt, vilket Förvaltningsrätten tidigare fastslagit.