Jaktnyheter

Vargstammen minskar i Gävleborg

Lodjur och varg
Medan lodjursstammen växer minskar antalet vargar i Gävleborgs län. Foto: Pixabay

120 lodjur, 60 vargar och 24,5 besatta kungsörnsrevir. Det blev resultatet av den senaste rovdjursinventeringen i Gävleborgs län. Det betyder att lodjursstammen växer, medan vargstammen har minskat något.

"}}

Totalt finns 23 familjegrupper med lodjur och tio familjegrupper med vargar i Gävleborgs län. Men då flera av familjegrupperna rör sig över länsgränserna räknar Skandobs, som genomför rovdjursinventeringarna, endast med närmare 20 länsegna lodjursfamiljer och sex länsegna vargflockar. Omräknat i enskilda individer ger det cirka 120 lodjur och 60 vargar som helt och hållet har sin hemvist i Gävleborgs län.

Vargen på tillbakagång

Medan årets räkning visar att lodjursstammen är på framväxt ser länets vargstam ut att vara på tillbakagång.

– Vi har populationsmål som vi ska nå och dem ligger vi över för både varg och lodjur. De nya inventeringsresultaten blir nu viktiga parametrar vid beslut om kommande förvaltningsåtgärder, så som exempelvis licensjakt, säger Simon Viklund, enheten för vilt vid Länsstyrelsen i Gävleborg.

Många lyckade häckningar

I vinterns inventering har även antalet gävleborgska järvar räknats in. Men den statistiken är inte klar ännu, varför Skandobs bestämt sig för att vänta med att gå ut med några siffror.

Även Kungsörnen tycks ha goda dagar i Gävleborg. Enligt den inventering genomförd av en grupp ornitologer finns uppskattningsvis 24,5 besatta kungsörnsrevir i länet. Ornitologerna kunde också räkna till elva lyckade häckningar, vilket är en ökning jämfört med föregående år.

Nöjd med inventeringen

Att räkna antalet rovdjur har inte varit helt lätt. Och att hinna följa upp alla observationer som rapporteras in under de dagar då snöförhållandena är optimala är ett digert arbete. Gävleborgarna har dock skött inrapporteringen exemplariskt – precis som de brukar.

– Vi är väldigt nöjd med täckningsgraden och vi var tidigt klar med de flesta vargreviren. Gävleborgarna är överlägset bäst på att rapportera observationer av rovdjur eller dess spår. Det ger oss möjligheten att ta fram så sanningsenliga resultat som möjligt. Något vi är väldigt glada över, säger Simon Viklund.