Jaktnyheter

Varglänen säger nej till flyttvargar

Det blir inga vargflyttar och utplanteringar av varg - om varglänen får bestämma. Bilden tagen vid ett av tillfällena då en finskrysk vargtik flyttades. Foto: Naturvårdsverket

Samtliga tillfrågade länsstyrelser i varglänen säger nej till att ta emot flyttvargar, skriver Svensk Jakt.

"}}

De olika länsstyrelserna i alla varglänen, utom Värmland och Gävleborg som undantogs, fick i höstas regeringsuppdraget att peka ut platser där det är lämpligt att sätta ut genetiskt ”viktiga” vargar som flyttas från renskötselområdet.

Nu rapporterar Svenska Jakt att samtliga län säger nej till att ta emot flyttvargar. Några län kan visserligen peka ut områden där varg skulle kunna släppas ut, men de områdena är upptagna av andra vargrevir.

Andra argument emot utsättning av vargar är risken för att förtroendet för vargpolitiken sjunker och att det är svårt att förankra utsättning av varg hos allmänheten.