Jaktnyheter

Vargjakten i Gävleborg överklagas till högsta instans

Ytterligare ett överklagande, den här gången till Högsta förvaltningsdomstolen, skrivs in i historien kring den svenska vargjakten 2022. Foto: Privt

Länsstyrelsens personal i Gävleborg överklagar och vill att Högsta förvaltningsdomstolen tydliggör länsstyrelsernas möjlighet att fatta ändringsbeslut i licensjakt på varg. Detta efter att licensjakten i Gävleborg stoppades av domstol.

"}}

Det handlar om den beslutade vargjakten i reviret Skrottmyren i Ljusdals kommun, som stoppades i mitten av januari, på grund av överklaganden från bevarandeorganisationer.

Från början hade reviret Prästskogen pekats ut för jakt. Reviret delas mellan Gävleborg i det mellersta förvaltningsområdet för rovdjur och Jämtland, som ligger i det norra förvaltningsområdet.

Nytt revir pekades ut

Men det sa Förvaltningsrätten nej till med motiveringen att det norra förvaltningsområdet för rovdjur inte hyser en vargstam som har gynnsam bevarandestatus.

Då pekades Skrottmyren ut för jakt och juristerna vid Förvaltningsrätten sa okej.

Men jakten stoppades i Kammarrätten – och då med motiveringen att ett helt nytt jaktområde pekats ut och att det måste betraktas som ett nytt beslut.

Jakten i Skrottmyren kom därför till genom ett beslut som fattats för sent, menade juristerna i Kammarrätten.

Länsstyrelsens tjänstemän i Gävle anser nu att det finns ”påtagliga oklarheter kopplade till Länsstyrelsernas möjlighet att fatta ändringsbeslut”, som myndighetens anställda uttrycker det i ett pressmeddelande och förklarar varför det är viktigt att högsta juridiska instans nu tittar på ärendet:

Ändrade förutsättningar

”Beslut om licensjakt efter varg får fattas senast den 1 oktober. Inventeringsperioden pågår mellan den 1 oktober och den 31 mars. Länsstyrelsen har därmed störst kunskap om vargstammen efter att beslutet är fattat. För att syftet med licensjakten ska kunna uppnås anser Länsstyrelsen att det därför måste finnas stora möjligheter att ändra ett beslut om licensjakt efter dels den nyvunna kunskapen, dels förändrade förutsättningar under månaderna mellan beslutet och jakten.”

Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig tjänsteman på Jägareförbundet, tycker att det är bra att den här typen av beslut prövas i högre instans.

– Sedan tycker jag att man borde kunna formulera beslut på ett sådant sätt, att man redan från början ”tar höjd” för ändringar. Man kan exempelvis skriva att jakten kan komma att utökas om det visar sig att ett revir innehåller tio vargar istället för sex. Och varför inte peka ut alternativa revir direkt? säger Gunnar Glöersen i en kommentar.