Ledare

Vargjakten blev en tummetott

holger dsc_1345_liten.jpgI praktiken skulle 98 vargar kunna fällas vid vargjakten i vinter och ändå skulle en gynnsam bevarandestatus kunna säkerställas. Naturvårdsverket konstruerar en omöjlig förvaltningsplan där det i skrivande stund endast ser ut som att det kan bli en begränsad vargjakt i Värmland och Örebro län. Naturvårdsverket säger att länsstyrelser­na själva får bestämma hur många vargar man ska skjuta bara man beaktar de miniminivåer Naturvårdsverket satt. Då finns knappt 100 vargar kvar för licensjakt och skyddsjakt. Då ska man ändå komma ihåg att vargar från 40 föryngringar vårvintern 2014, knappt 200, inte är inräknade eftersom inventeringarna görs med ett års förskjutning. Värmland och Örebro län I Värmland har man i dag 17,5 föryngringar, och dessa kan enligt Naturvårdsverket tas ner till elva. Omräknat i individer betyder det alltså att 175 vargar kan minskas till 110 eftersom en föryngring beräknas till tio individer. Vilket betyder jakt på 65 vargar. I Örebro län finns i dag 6,8 föryngringar som verket menar kan tas ner till fem, vilket betyder att 18 individer skulle kunna skjutas i länet. I varghärjade Dalarna ligger motsvarande siffra för närvarande på 7,8 föryngringar som enligt Naturvårdsverket får tas ner till sju föryngringar. Omräknat till individer är det alltså 78 djur som får minskas ner till 70 stycken. Med tanke på att dessa åtta kvarvarande vargar även ska kunna utnyttjas till skyddsjakt talar det mesta för att det inte alls blir någon licensjakt på varg i Dalarna. Vargstammen ska spridas Med andra ord talar det mesta för att vinterns vargjakt bara blir en tummetott… Dessutom understryker också Naturvårdsverket att vargstammen ska sprida sig inom det mellersta förvaltningsområdet. Men trots detta är rovdjursvännerna skarpt kritiska till den föreslagna licensjak­ten och regeringens miljöminister Åsa Rom­son, mp, vill stoppa vargjakten… De enda som verkar vara nöjda är LRF som ser beslutet som ett steg mot verklig förvaltning av vargstammen. Tur att man inte är medlem i LRF i alla fall… Empati för drabbade saknas Det är ingen överdrift att konstatera att svensk rovdjurspolitik, och framförallt varg­­politiken, är precis så bräcklig som den tidigare varit. Det är också beklämmande att konstatera hur vargvänner och vissa politiker totalt saknar empati för de som drabbas. Med all sannolikhet kommer de nu att göra allt för att överklaga och stoppa den föreslagna licensjakten. Därmed är situationen än mer bekymmersam för dem som tvingas leva i vargområden, eftersom vargstammen tillåts fortsätta växa utan att politikerna vågar stå upp för tagna beslut och vallöften.