Jaktnyheter

Varghybrid slog renar i Norrbotten

Ett spädbarn i USA har dödat av en varghybrid.. Foto: Gettyimages.

Länsstyrelsen i Norrbotten har genom DNA-analys konstaterat att varghybrid slagit ren mellan Jokkmokk och Gällivare. Det är andra gången varghybrider upptäcks i Sverige.

Personal från länsstyrelsen spårade i slutet av oktober ett större hunddjur i Svartberget mellan Jokkmokk och Gällivare och tog prover från ett renkadaver. Nu visar svaret från DNA-analys att det inte är en varg, utan varghybrid med finsk-rysk härstamning.

Analysen gjordes av Sveriges Lantbruksuniversitet och norska Rovdata.

– Det är andra gången varghybrider upptäcks i Sverige. 2017 föddes en kull i Södermanland efter parning mellan hund och varg. Skillnaden med Svartbergs-hybriden är att den är invandrad och hybridiseringen har skett i Finland eller Ryssland, säger Alexander Winiger, rovdjurshandläggare vid Länsstyrelsen i Norrbotten i ett pressmeddelande.

Det har inte hittats fler spår sedan slutet av oktober. Däremot har en varg, också den med finsk-rysk härstamning konstaterats utanför Jokkmokk.

Länsstyrelsen vill att varghybriden avlivas, men ser gärna att den andra vargen ska bevaras eftersom den ger vargpopulationen i Sverige nytt blod. Men då behöver vargen vandra söderut.

Båda individerna har medfört skador för renskötseln i området.