Jaktnyheter

Vargforskare på besök i varglyor med valpar

Vargvalpar har konstaterats i lyor i revir som ligger i Värmland, Dalarna, Örebro och Västmanland. Arkivbild: Gettyimages
Fagersta (JJ) Vargforskare har i maj besökt ett antal varglyor och hittat vargvalpar.
Vargforskare Camilla Wikenros redogör i sitt senaste nyhetsbrev från forskningsprojektet Skandulv för besök i varglyor under maj. Den en 17 maj var forskarna in i lyan i reviret Aspafallet, som delas mellan Örebro och Västmanlands län. Sex valpar, fem tikar och en hane hittades. Den 24 maj påträffades nio valpar, sex tikar och tre hanar, i reviret Juvberget som är ett gränsrevir mellan Värmland och Norge. Den 25 maj besöktes lyorna i Tansen- och Norrsjön-reviret i Dalarna. I Tansen konstaterades två tikvalpar och en hanvalp. I Norrsjön hittades två valpar, en tik och en hane.

GPS-märkta tikar

Camilla Wikenros skriver, om Varåa-reviret som ligger på gränsen mellan Värmland och Norge: ”I Varåa-reviret är det oklart om det har skett någon föryngring. Lyan besöktes utan att man hittat några valpar och vargarnas rörelsemönster tyder fortsatt inte på att några valpar finns i reviret.” Forskarna besöker vargrevir där det finns märkta vargtikar. Det syns på signalerna från GPS-sändarna om tikarna rör sig inom begränsade områden, vilket är ett tecken på valpning. De flesta vilda vargtikar föder sina ungar från slutet av april och någon vecka in i maj.