Jaktnyheter

Vargdödad sällskapshund ersätts av länsstyrelse

Minst två vargar väntade i mörkret på gården när sällskapshunden släpptes ut för att kvällspinka. Karta: Eniro

Den hundägare i Västmanland som i mellandagarna fick sin sällskapshund dödad av vargar får nu ersättning för hunden av länsstyrelsen.

"}}

Jaktjournalen har rapporterat om händelsen, som inträffade på en gård nordost om Köping och väster om Hallstahammar. Hunden släpptes ut för att kvällspinka.

I mörkret väntade minst två vargar och hunden blev i hjälbiten.

– Det var en hund i mellanpincherstorlek som dödats. Hunden låg bara ett litet stycke från huset som är beläget inne i skogen. Vi spårade med besiktningshund i en knapp kilometer och det var spår av två vargar i löpan. Vi har också tagit DNA-prov, har Sofia Sollenberg, handlägare på länsstyrelsen i Västmanland, tidigare berättat för Jaktjournalen.

Länsstyrelsens personal meddelar att hunden ersätts med 25.000 kronor och skriver i beslutet:

”Enligt 11 § andra stycket viltskadeförordningen får Länsstyrelsen lämna ersättning för skada av vilt om det är uppenbart oskäligt att den skadelidande själv ska svara för de kostnader som skadan föranleder. Enligt tredje stycket ska det vid prövningen särskilt beaktas om viltet får jagas, skadans omfattning samt möjligheten att genomföra en effektiv skyddsjakt eller andra skadeförebyggande åtgärder.”