Jaktnyheter

Vargangreppen fortsätter i Kronoberg

En så kallat genetiskt viktig varg som härjat bland fårbesättningar i flera län får nu skjutas. Det har förvaltningsrätten slagit fast. Foto: Getty Images.

Det nya året är bara ett par veckor gammalt men redan har fyra vargangrepp drabbat tamdjursägare i Kronobergs län. Den senaste attacken skedde under tisdagen (16/1) då nio får dödades.

– Angreppet upptäcktes på tisdagseftermiddagen, säger Magnus Lundmark, naturskyddshandläggare på Länsstyrelsen Kronoberg.

Vargåret i Kronoberg har börjat dystert. Det började redan den 2 januari då en varg angrep och dödade två får utanför Hallaryd. Sedan har angreppen radats upp.

  • 8 januari dödas ett får i Traryd
  • 12 januari, tre får dödas väster om Vislanda
  • 16 januari får nio får sätta livet till i Kosta.

DNA- analyser visar att angreppet 2 januari utfördes av den genetiskt viktiga varg som ligger bakom ett flertal tidigare angrepp och som länsstyrelsen i Kalmar tidigare fattat beslut om skyddsjakt på. Ett skyddsjaktbeslut som senare upphävdes av förvaltningsrätten i Luleå.

Kan vara första angreppet från Kostareviret

Men Magnus Lundmark menar att det inte är troligt att samma varg ligger bakom det nya angreppet i Kosta.

– Det går inte att utesluta  men två besiktningsmän har spårat och spåren ser ut att komma från 2-3 vargar. Därför misstänker vi att det är vargar från Kostareviret som ligger bakom det här angreppet.

Det skulle i så fall vara det första angreppet från mot tamdjur som Kostavargarna ligger bakom. DNA-prover har nu skickats in för snabbanalys. Provsvaren beräknas komma i nästa vecka.