Jaktnyheter

Varg bland renarna i Idre får avlivas

Länsstyrelsen medger en rad dispenser i skyddsjakten på en varg bland renarna i trakterna av Idre. Kartan visar jaktområdet. Bild: Länsstyrelsen Dalarna och Gettyimages
Dalarna (JJ) En varg som befinner sig bland renar i trakterna av Idre får avlivas i skyddsjakt. Länsstyrelsen beviljar dispenser från regler som gäller nationalparker och naturreservat.
Idre sameby sökte den 28 oktober skyddsjakt på två vargar som befann sig inne på samebyns året runt-marker. Man samlar ihop renarna för slakt och flytt till vinterbetesområdet och då går det inte att ha varg i området. I sin ansökan skriver företrädare för Idre sameby att inte ens 50 procent av vajorna har någon kalv. Det skulle innebära att fler kalvar strukit med i år än i fjol och det kan bero på att fyra vargar varit i området. Länsstyrelsen noterade i september fyra olika hanvargar genom DNA-provet och spår visar att vargarna följt renhjordarna. Ett prov taget den 28 oktober visar att minst en hane finns kvar – en varg född i det så kallade Mangenreviret i Norge.

Dispenser i nationalpark

För att förhindra fortsatt skada på renarna har länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på en varg. Enligt beslutet är det tillåtet för skyddsjägarna att söka, spåra och omdisponera med hjälp av motorfordon. Avlivning från helikopter eller annat motordrivet fordon får dock endast göras av länsstyrelsens personal. Dessutom görs undantag från förbud som normalt gäller nationalparker: Att störa djurliv, jaga, använda motordrivet fordon i terräng på barkmark eller snötäckt mark, landa med luftfartyg och medföra okopplad hund. Jakten på vargen får pågå till den 16 november, skriver länsstyrelsen i sitt beslut.