Ledare

Var klimatsmart – ät viltkött!

Holger Nilsson, Chefredaktör Klimatdebatten har den senaste tiden alltmer handlat om att vi medborgare äter för mycket kött. Naturskyddsföreningen och andra organisationer kör en omfattande kampanj där köttet framställs som vår tids stora och globala miljöproblem. Enligt Naturskyddsföreningen köper varje svensk cirka 85 kilo kött inklusive ben per år. Om man betänker att en vuxen person äter en normalportion om 200 gram kött varje middag betyder det att han eller hon äter 200 gram kött 425 dagar per år? Nä, det stämmer knappast, vi måste äta minst 232 gram kött per dag i 365 dagar! Man kan också konstatera att en familj på fyra personer äter 340 kg kött per år enligt Naturskyddsföreningen… Klimatvärsting I klimatdebatten framställs vår köttkonsumtion som en riktig klimatvärsting bland livsmedel. För att producera kött och djurfoder krävs stora markområden. Ungefär 70 procent av världens jordbruksmark används till bete och odling av djurfoder, enligt Naturskyddsföreningen. Man hävdar också att kor och får som betar utomhus påverkar klimatet negativt. Men man erkänner dock att betesdjuren bidrar till en mångfald av andra växter och djur i det öppna landskapet. Kanske tänker man då på varg, de föredrar betande får bland tamdjuren. Men visst kan vargen gå Naturskyddsfö­re­ningens ärende i arbetet med att få oss män­niskor att äta mindre kött. Med en stor vargstam kommer också betesdjuren successivt att försvinna och vi kommer i stället att äta importerat kött från länder där jordbruksmark är en bristvara. Och dessutom är ursprunget osäkert. Bästa köttet Naturskyddsföreningen hävdar att om man måste äta kött, helst inte mer än 15 kg per år och person, ska man välja kött från naturbeten eller Kravmärkt kött. Alltså – slutsatsen är enkel: Var klimatsmart och ät viltkött! Viltet betar på rena naturbeten, det är magert och hälsosamt. Därmed finns det all anledning att värna om viltet och samtidigt göra en stor insats för den globala miljön. Tyvärr utgör viltköttet inte mer än två procent av den totala köttkonsumtionen i Sverige. Men här finns det helt klart en stor utvecklingspotential. Men då måste vi först få stopp på den miljöterrorism som styr dagens vargförvaltning! Njut av höstens goda viltkött och var klimatsmart! Skitjakt! Holger Nilsson
logo
Roger C Åström