Jaktnyheter

Vapenlagsutredare vill ge jägarna lugnande besked

Stockholm (JJ) Förslaget på nya vapenregler innebär i princip inga förändringar för svenska jägare. Det menar utredaren Kazimir Åberg.
EU:s nya vapendirektiv, som skrivits för att minska riskerna för terrorattentat, ska införas i den nya svenska vapenlagstiftningen. Jaktjournalen berättade på tisdagen att ljuddämpare föreslås blir licensfria. I EU-tjänstemännens ursprungliga förslag fanns tankar kring att göra magasin licenspliktiga. Så blir det inte, enligt utredaren Kazimir Åberg. – Har du ett vapen som du har licens på och som du får ha vissa magasin till, så får du inneha hur många magsin som helst, oavsett om det är små eller stora magasin, som ordalydelsen är i direktivet, säger Kazimir Åberg till Jaktjournalen. Han jämför med ammunition och hur den betraktas i dag: Den som har licens på ett vapen har också rätt att inneha ammunition till det.

Vill ge lugnande besked

Inom den svenska jägarkåren har det funnit en rädsla för att EU:s regler skulle innebära en begränsning av hur stora magasin man får inneha till halvautomater. – Då har vi sagt så här: Har du licens för en halvautomat där du också får ha ett stort magasin, så är det icke förbjudet, säger Kazimir Åberg. Han menar att det inte blir någon som helst förändring för svenska jägare när det gäller halvautomater. – Det är ingen ändring avsedd och jag kan inte dra mig till minnes att vi skrivit något som skulle innebära en ändring, säger Kazimir Åberg. Överhuvudtaget vill han sända ut lugnande besked till jägare och sportskyttar. – Vi har träffat företrädare för både skytterörelsen och jägarkåren och vår ambition har varit att störa deras verksamhet så lite som möjligt, säger Kazimir Åberg.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21