Jaktnyheter

Vändningen: Genetiskt viktig varg får nu skjutas

En så kallat genetiskt viktig varg som härjat bland fårbesättningar i flera län får nu skjutas. Det har förvaltningsrätten slagit fast. Foto: Getty Images.

Den så kallat genetiskt viktiga varg som dräpt får i flera län får nu skjutas. Det har förvaltningsrätten beslutat.

Jaktjournalens läsare känner till historien om den ”genetiskt viktiga” vargen i syd. Först dräpte den tamdjur i Skåne och länsstyrelsen där fattade beslut om skyddsjakt. Den stoppades senare av Förvaltningsrätten i Luleå.

Samma sak hände sedan i Kalmar

Men vargen fortsatte sina härjningar in i Kronobergs län. Länsstyrelsen där tog ett nytt skyddsjaktbeslut som överklagades och sedan inhiberades av förvaltningsrätten. Det innebär att jakten stoppas i väntan på myndighetens beslut.

Tillbaka i Skåne

Vargen, även känd som G93-23, vandrade tillbaka till Skåne och väl där attackerade den bland annat en fårbesättning som gick bakom så kallat rovdjursavvisande stängsel. Länsstyrelsen fattade återigen beslut om skyddsjakt och än en gång inhiberade förvaltningsrätten beslutet efter att det överklagats.

Men nu har alltså förvaltningsrätten tagit beslut vad gäller de två län där skyddsjakten inhiberats, Skåne och Kronoberg. Rätten väljer nu att gå på länsstyrelsernas linje och avslår överklagan från de båda värnarorganisationerna Nordulv och Jaktkritikerna.

Det innebär att förvaltningsrättens tidigare inhibitionsbeslut inte längre gäller och det är därmed fritt fram för skyddsjakt. Värt att notera är dock att länsstyrelsernas beslut gäller först vid ytterligare angrepp.

Mindre viktig nu

Som skäl anger rätten att man nu anser att andra möjligheter är uttömda. Det efter att informationsinsatser genomförts och även med hänvisning till att en attack skett bakom rovdjursavvisande stängsel.

Dessutom menar rätten att den genetiskt viktiga vargen blivit mindre viktig då ett kullsyskon upptäckts i Uppsala.

”Utifrån det faktum att ett kullsyskon till den aktuella vargen nu synes ha etablerat sig och bildat par, väger däremot dess genetiska status inte längre riktigt lika tungt. Möjligheterna till annan lämplig lösning på kort sikt verkar också ha uttömts.”, skriver rätten i sin dom.

Domen kan överklagas.


logo
Andreas Åsenheim