Jaktnyheter

Självdöda rådjur oroar jägare i Kungälv

Anders Sundbäck och andra jägare i Kungälv har hittat ett tiotal döda rådjur, som man inte ser någon dödsorsak på. Foto: Privat och Mikael Moilanen
Ett tiotal självdöda rådjur har de senaste månaderna påträffats i skogarna vid Kungälv. – Det är djur som varit vid gott hull, säger Anders Sundbäck, ordförande i Jägareförbundets jaktvårdskrets i Kungälv-Stenungsund.
De självdöda rådjuren har påträffats inom ett område som Anders Sundbäck uppskattar till cirka 8 000 hektar. Fynden har gjorts sedan jul. En del av djuren har fått bukarna urätna, men i hälften av fallen har det varit hela kroppar, ofta efter vuxna och välkonditionerade djur, som påträffats liggande i terrängen. – De har varit hela, bortsett från några som tarmarna varit borta på och som vi tror har blivit ätna efter att de dött, säger Anders Sundbäck. Han och andra jägare har granskat kropparna men inte kunnat se att de dödats av rovdjur, skott eller trafikolyckor.

Barmark

– Vi har inte kunnat fastställa dödsorsaken. Så sent som i dag har vi skickat in huvudena från tre av rådjuren. En flådde jag och den hade blodiga lungor, och där kan misstanken vara lunginflammation, enligt SVA, berättar Anders Sundbäck. Han tycker att det måste finnas någon gemensam nämnare, när så många vuxna djur dött utan någon tydlig orsak. – Vi har inte haft någon snö och typ tre frostnätter, så bete har det funnits, säger Anders Sundbäck.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21